ต้นฤดูหนาว ส้มโอช่องแคบ ออกแล้ว เกษตรกร เร่งตัดขาย ราคาดีโลละ 11 บาท พ่อค้ารับถึงสวน

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2560 นางสาวอาทิตยา คำปาแก้ว อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่.1ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก กล่าวว่า ตนเอง มีส่วน ส้มโอจำนวน 7 ไร่ มีต้นส้มโอประมาณ 300 ถึง 400 ต้น คุณตาเป็นผู้มอบสวนส้มโอสวนนี้ให้ คุณตา เป็นอดีตกำนันตำบลช่องแคบ ชื่อกำนันเสาร์ คำปาแก้ว ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว วันนี้เริ่มตัดส้มโอ เป็นวันแรก ใด้ส้มโอประมาณ 3 ตัน (3,000กิโลเมตร) ขายไปในราคากิโลละ 11 บาท โดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงในสวน โดยพ่อค้าจากตลาดไทตลาดสี่มุมเมืองและยังมี พ่อค้านำส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน ปีนี้คาดว่าจะได้ส้มโอประมาณ 9-10 ตัน ส่วนเมื่อปีที่แล้วตนเอง ขายส้มโอไปกิโลละ 7-8 บาท ได้ส้มโอตัดขายประมาณ 6 ตัน(6,000กิโล) โดย มีพ่อค้ามารับซื้อไปขายประเทศเพื่อนบ้าน

สวนส้มโอ ของคุณตากำนันเสาร์ คำปาแก้ว มีประมาณเกือบร้อยไร่ ปลูกมาประมาณ 20 ปี ปลูกมานานแล้วพันธุ์ขาวน้ำผึ้งตนเองใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ต้นทุนต่ำ ราคา 11บาท พออยู่ใด้ส้มโอในพื้นที่ บ้านช่องแคบ บ้านเงาไผ่ บ้านห้วยแล้ง มีสวนส้มโอ เกือบ 2,000ไร่ ท่านที่ผ่านไปผ่านมา เส้นทางแม่สอด ห้วยไม้แป้น ช่องแคบ พบพระ สายเก่า แถวๆบ้านช่องแคบ บ้านเงาไผ่ บ้านห้วยแล้ง จะมีส้มโอวางขายแถวหน้าบ้าน

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์