ชงพม.แก้ปัญหาคนไร้บ้านขอนแก่น เขตเทศบาลนครหมุนเวียน 140 คน เผยส่วนใหญ่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี

ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนนามกุล หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านเมืองขอนแก่น” ที่โรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาคนเร่ร่อนและคนไร้บ้าน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักวิชาการ ผู้แทนคนเร่ร่อนและคนไร้บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนากว่า 60 คน

ผศ.ดร. วิบูลย์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาคนไร้บ้านและคนเร่ร่อนในภาพรวม ยังคงต้องเข้าใจและรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้นและความต้องการที่แท้จริงของคนเหล่านี้ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน ดังนั้น ทีมนักวิจัยและคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายลงพื้นที่พูดคุย จัดเก็บข้อมูลที่แท้จริงของกลุ่มคนเหล่านี้ โดยได้ข้อสรุปในภาพรวมแล้ว ซึ่งจะเสนอร่างผลงานวิจัยและแนวทางการดำเนินงาน ต่อจากนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเพื่อนำไปสู่แนวทางการปฎิรูปและการแก้ปัญหาคนไร้บ้านและคนเร่ร่อนอย่างเป็นรูปธรรม

“จากการพูดคุยและเก็บข้อมูล พบว่าคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านมีปัญหาที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ที่พบคือปัญหาการทะเลาะกับคนในครอบครัว ญาติพี่น้องการไม่มีงานทำ ตกงาน ถูกไล่ออกจากงาน ปัญหาเรื่องความพิการ เป็นผู้สูงอายุ บางคนพ่อแม่เสียชีวิต หรือไม่เหลือคนในครอบครัว บางคนถูกยึดที่ดินทำกิน หรือไม่มีที่ไป เมื่อทราบปัญหาแล้วเราต้องแยกแยะและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเกิดปัญหาจะไปรับจ้าง เก็บขยะ เก็บขวดขาย บางคนมีค้าขายเล็กๆ น้อยตามพื้นที่สาธารณะ บางคนเดินเตร็ดเตร่ขอเงิน ซึ่งวงเสวนาและการนเสนอร่างรายงานผลการวิจัยในวันนี้ถือเป็นการรายงานผลการดำเนินงานที่ตรงจุดที่สุด”

ผศ.ดร. วิบูลย์ กล่าวต่ออีกว่า จากการสำรวจพบว่า เฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีคนเร่ร่อนและคนไร้บ้าน เกือบ 140 คน ส่วนใหญ่หมุนเวียนสับเปลี่ยนไป-มา ขณะนี้หลายคนไม่อยากกลับบ้าน หลายคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ และหลายคนไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งบางส่วนคณะทำงานช่วยเหลือได้ โดยดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บางเรื่องมีการเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนไปสู่การแก้ปัญหาตามลำดับ

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน