“ไร่ข้าวโพด” ที่แพงที่สุดในโลกที่จีน

China Xinhua News รายงานข่าว บริเวณถนนวงแหวนรอบที่สามของกรุงปักกิ่ง มีที่ดินการเกษตรแห่งหนึ่งถูกเรียกว่า “มีราคาแพงที่สุดในโลก” เนื่องจากตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรของจีน จึงนับเป็นที่ดินการเกษตรแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในวงแวนรอบที่สามของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 150 หมู่ของจีน (ประมาณ 62 ไร่ของไทย)
14744568831474456950l
โดยที่ดินแห่งนี้ปลูกพืชผลทดลองทางการเกษตรหลากหลายชนิด เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด และอื่นๆ ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวของข้าวสาลี ดังนั้นจึงเห็นแต่ข้าวโพดที่เหลืออยู่เท่านั้น
เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ใช้เพื่อการพัฒนา ที่ดินแห่งนี้จึงมีมูลค่าสูงดั่งทองคำ ส่วนพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวโพดก็ถูกเรียกว่าเป็น “ไร่ข้าวโพดที่มีราคาแพงที่สุดในโลก”
ที่มา China Xinhua News