ททท.ตรังชู 4 โครงการเที่ยวปี’61 รายได้ 8 พันล้าน

ททท.ตรัง เปิดแผนการตลาด 4 โครงการเด่น เด้งรับ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เผยนักท่องเที่ยว เกือบ 1.5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 8.2 พันล้าน  ไฮซีซั่นยอดจองห้องพักเกือบเต็ม 100% 

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง เปิดเผยว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง จำนวน 1,465,811 คน แบ่งเป็น คนไทย 1,280,599 คน ชาวต่างชาติ 185,212 คน สร้างรายได้ 8,214 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สวีเดน เยอรมนี มาเลเซีย ฝรั่งเศส และเดนมาร์ก

สำหรับแผนการตลาดท่องเที่ยวของ ททท. สำนักงานตรัง ปี 2561 ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการตลาด 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม silver age (ผู้มีอายุ 55-70 ปี) กลุ่มครอบครัว และกลุ่มวัยทำงาน กับการดำเนินงาน 4 โครงการหลัก คือ 1.โครงการเก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวตรัง โดยร่วมกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลยอดนิยมและใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 2.โครงการพาลูกตะลุยเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเมืองตรังยังกะลุย โดยร่วมกับผู้ประกอบการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ 3.โครงการเมืองตรังยังกะลุย โดยร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่นำเสนอขายความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดตรัง และ 4.โครงการเที่ยวตรังไม่เสียเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา โดยเน้นแพ็กเกจโปรโมชั่นพิเศษจากโรงแรม ที่พัก บริษัทนำเที่ยว ร้านอาหาร และสายการบิน

“แผนงานการส่งเสริมด้านการตลาดที่วางไว้ มุ่งเน้นส่งเสริมให้จังหวัดตรังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล แผนการตลาดท่องเที่ยวภาพรวมของ ททท. ปี 2561 และสอดรับกับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และเชื่อมั่นว่าในปีหน้าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าปีที่ผ่านมา” นางสาวกรุณากล่าว

นายณัฐนนท์  โพธิเมธานนท์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง  ยอดจองโรงแรมหลายแห่งเกือบเต็ม 100% เชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน และมีรายได้กว่า 8,000 ล้านบาท

ที่มา ประชาชาติ