ราคามันสำปะหลังภายในประเทศพุ่ง พ่อค้าฉวยโอกาสลักไก่นำเข้าเกินที่ขออนุญาตหวังทำกำไร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทยจะเริ่มทยอยออกมาตั้งแต่เดือนม.ค.เป็นต้นไป แต่ขณะนี้ผลผลิตมันสำปะหลังภายในประเทศยังไม่ออกมาเต็มที่ ทำให้ราคาหัวมันสดสูงถึงกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 2.15-2.20 บาท และโรงงานแป้งมันต่างๆ มีความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทีทำให้มีการนำเข้ามามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านเกินกว่าปริมาณที่ได้ขออนุญาต ทำให้กรมต้องจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพร้อมด้วยนายตรวจชั่งตวงวัดเข้มงวดในการตรวจสอบ ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผู้นำเข้ามันสำปะหลัง

รวมถึงการตั้งด่านตรวจยานพาหนะที่ใช้เคลื่อนย้ายมันสำปะหลัง เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่ จ.สระแก้ว และจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบในพื้นที่ จ.สระแก้ว พบรถบรรทุกพ่วงจำนวน 1 คัน ทำการขนย้ายมันสำปะหลังเส้น จากจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยใช้เส้นทางผ่าน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีปลายทาง ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งจากการตรวจสอบหนังสืออนุญาตการขนย้ายมันสำปะหลังสดและมันเส้น

โดยพบว่า รถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าวขนย้ายมันสำปะหลังเส้น ที่มีปริมาณขออนุญาตขนย้ายจำนวน 30,000 ก.ก. แต่ขนย้ายจริงจำนวน 33,335 ก.ก. และระยะเวลาการขนย้าย ไม่ตรงตามที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาตฯ ซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2560 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ลงวันที่ 24 ม.ค. 2560 อันเป็นความผิดตามมาตรา 25 (4)(7) และมีโทษตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวพนักงานขับรถบรรทุกพ่วง พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว ดำเนินคดีต่อไป

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับซื้อย้อนหลังของผู้ประกอบการโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังบางราย ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ยังพบว่า มีการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดในปริมาณที่เกินกว่าที่ขออนุญาต เช่น ขออนุญาตขนย้าย พ่วงละ 30,000 ก.ก. แต่ขนย้ายจริงประมาณพ่วงละ 60,000 ก.ก. ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบย้อนกลับไปยังสถานที่ต้นทางการขนย้าย พบว่ามีการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สำหรับการตรวจสอบดังกล่าวถือว่าเป็นแนวทางแก้ไขอีกมาตรการหนึ่งของกรมฯ ที่เป็นการป้องปรามไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะทำให้ราคารับซื้อสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีราคาลดลง และเป็นการรักษาเสถียรภาพระบบตลาดสินค้าเกษตร ภายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรมในด้านราคาและปริมาณ

ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้าเกษตรสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายในหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์