“สมคิด”หารือแก้ราคายางพารา 8 ธ.ค.นี้-เชิญเกษตรกรร่วมวงคุยปัญหา

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวว่า ในวันศุกร์ ที่ 8 ธ.ค. 2560 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะร่วมประชุมกับกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ที่กำลังประสบปัญหายางราคาตกต่ำ จนทำให้มีชาวสวนยาง เดินทางมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล รวมถึงปัญหาเรื่องของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์ และสินค้าเกษตร