ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพ.ย. เพิ่มขึ้นทุกตัว สูงสุดรอบ 33 เดือน มั่นใจเศรษฐกิจปี’61 ดี

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ย. เพิ่มขึ้นทุกตัว สูงสุดรอบ 33 เดือน มั่นใจเศรษฐกิจปี61 ดี อนาคตสดใส ดันดัชนีความสุขล้น 80.5

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยดัชนีเทียบเดือนตุลาคม 2560 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 78 จาก 76.7 สูงสุดในรอบ 33 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 52.8 จาก 52 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคต เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 88.8 จาก 87.2 ซึ่งสูงสุดในรอบ 55 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคต ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 65.2 จาก 64.1 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 72.7 จาก 71.4 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 96.1 จาก 94.4 สูงสุดในรอบ 34 เดือน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 สะท้อนว่าผู้บริโภคเห็นว่ารายได้ของตนใน 6 เดือนข้างหน้าจะปรับเข้าสู่ระดับปกติได้ที่ระดับ 100 ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า ตามแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น และไม่มีปัจจัยลบเพิ่มเข้ามา

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ดัชนีทุกตัวที่เพิ่มขึ้น ได้รับอานิสงส์สำคัญจากมาตรการช้อปช่วยชาติ ที่หมุนเศรษฐกิจให้คึกคัก โดยเฉพาะการจับจ่ายของชนชั้นกลาง และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคนฐานรากได้ประโยชน์ ประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยรวมถึงการส่งออกดีเกินคาด ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ดีขึ้นเป็นลำดับและเป็นขาขึ้น และเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเน้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ให้ประชาชนที่รายได้ไม่สูง และแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรดึงราคาให้ขึ้นได้ จะส่งผลให้บรรยากาศจับจ่ายช่วงปีใหม่คึกคัก เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยภาคเอกชนสมาชิกหอการค้าาไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างชัดเจนในไตรมาส 2 ปีหน้า อย่างไรก็ตามดัชนีฯในเดือนพฤศจิกายนอาจสูงกว่านี้ได้แต่ยังติดที่มีปัจจัยลบเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ยังทรงตัวในระดับต่ำ และสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่

“อย่างไรก็ตามระดับดัชนียังไม่เข้าสู่ภาวะปกติที่ระดับ 100 สะท้อนประชาชนยังระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย แต่ก็คลายความกังวลลง ทางศูนย์พยากรณ์จึงได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้เป็น 4% ซึ่งเป็นไปได้สูง จากเดิมคาดไว้ที่ 3.9% เนื่องจากมีเงินเติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 นี้ ทั้งเงินจากมาตรการช้อปช่วยชาติ ที่จะมีเงินสะพัดในระบบ 1.5 หมื่นล้านบาท และเงินจากบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยของแต่ละเดือนในไตรมาสสุดท้ายนี้รวม 1.5 หมื่นล้านบาท รวมแล้วมี 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มอีก 0.2-0.3% คาดทำให้ในไตรมาส 4 ขยายตัวเป็น 4.6-4.7% จากเดิมที่ 4.5% รวมกับส่งออกปีนี้คาดขยายตัวที่ 8.5%”

นายธนวรรธน์กล่าวอีกว่า ส่วนปีหน้า เศรษฐกิจมีโอกาสขยายตัวแตะ 4.5% จากที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินอัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวนมากรวมประมาณ 5-6 แสนล้านบาท ซึ่งมาจากทั้งการส่งออก คาดขยายตัว 5% และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง และหากภาครัฐขับเคลื่อนการลงทุนและใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การเคลียร์งบค้างท่อลงสู่ท้องถิ่น มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และการใช้จ่ายจากกิจกรรมทางการเมืองรับเลือกตั้งในปีหน้า

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ส่วนปัจจัยที่ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ส่งออกยังมีความกังวล คือ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาค อยู่ที่ระดับ 32.5-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งผู้ส่งออกมองแข็งค่าเกินไป กระทบกับการส่งออก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยควรดูแลค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับภูมิภาคและประเทศคู่แข่ง รับมือกับเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาลงทุนอีก หากรักษาให้อยู่ระดับ 33-33.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐได้ จะเป็นประโยชน์กับการส่งออก

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สำหรับดัชนีด้านอื่นๆ เทียบเดือนตุลาคม 2560 ปรับเพิ่มขึ้นทุกตัว ได้แก่ ความเหมาะสมการซื้อรถยนต์คันใหม่อยู่ที่ระดับ 80.5 จากระดับ 77 ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่ อยู่ที่ 60.7 จาก 58 ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 64.5 จาก 60.9 ดัชนีความเหมาะสมในการลงทุนทำธุรกิจของเอสเอ็มอีอยู่ที่ 44 จาก 42 ดัชนีวัดความสุขในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 80.5 จาก 78.4 ดัชนีภาวะค่าครองชีพที่ระดับ 69.9 จาก 67.4 ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดอยู่ที่ระดับ 66.7 จาก 64 และดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 90.8 จาก 87.7

 

ที่มา : มติชนออนไลน์