กทม.เตรียมทำป้ายบอกจุด-เวลาทิ้งขยะ หวัง เปลี่ยนนิสัยทิ้งขยะไม่เป็นเวลา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานเรื่อง การจัดทำโครงการ “ทิ้งเป็นที่…เก็บเป็นเวลา” ในพื้นที่ริมคลองและริมน้ำ ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกทม. โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธาน ว่า สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดทำโครงการ “ทิ้งเป็นที่…เก็บเป็นเวลา” เพื่อให้การจัดเก็บขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยจะกำหนดจุดทิ้งขยะ และกำหนดเวลา ให้ประชาชนนำขยะมาทิ้งตามจุดต่างๆ ทั้งพื้นที่ทางบกและพื้นที่ทางน้ำ ภายในเวลาที่กำหนด โดยสำนักเขตทั้ง 50 เขตจะทำป้ายหรือเครื่องหมายให้เห็นชัดติดตั้งบริเวณจุดทิ้งขยะ ซึ่งรายละเอียดจะระบุถึงเวลาทิ้งขยะและเวลาที่ทางเขตจะมาเก็บขยะ รวมถึงให้มีชื่อและเบอร์โทรติดต่อของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์หรือแจ้งปัญหาร้องเรียนได้ สำหรับหลักเกณฑ์ในการกำหนดเวลาทิ้งขยะนั้น จะขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของพื้นที่เขต แต่ในส่วนการเก็บขยะ ทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเขตต้องเก็บขยะให้สะอาดก่อนเวลา 05.30 น. ตามนโยบายของกทม.

“การจัดทำโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้นำขยะมาทิ้งตามเวลาที่กำหนดและเป็นอีกทางช่วยลดปัญหาขยะ สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน ในเบื้องต้นวัดผลจากความพึงพอใจของประชาชน เช่น จำนวนผู้ร้องเรียนปัญหาขยะลดลง และการลงพื้นที่ตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ โดยในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ จะเริ่มนำร่องโครงการตามถนนสายหลักและสายรอง ในพื้นที่ 50 เขต หลังจากนั้นจะดำเนินการให้ครอบคลุมถนนสายอื่นต่อไป” นายชาตรี กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์