เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกคึกคัก! เกษตรกรบึงกาฬพอใจราคาซื้อสูงกว่าท้องตลาด

การเปิดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกประจำปีการผลิต 2560/61 จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2 ที่อำเภอเซกา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เกษตรกรพึงพอใจราคารับซื้อสูงกว่าท้องตลาด โดยข้าวหอมมะลิรับซื้อที่ตันละกว่า 14,500 บาท

เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ 8 ธ.ค. นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอำภอเซกา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2560/61 จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ธ.ก.ส. สาขาเซกา ประชาชน และเกษตรกรร่วมพิธี โดยการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2560/61 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ท่าข้าวเซกาใต้พืชผล อ.เซกา ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2560 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตข้าวนาปีปีการผลิต 2560/61 มาจำหน่ายซึ่งเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ด้านราคาจำหน่ายที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งด้านการชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น และการหักสิ่งเจือปน นอกจากนี้ยังจะได้ทราบถึงวิธีการชั่งตวงวัด การตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก และการปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้ตามความต้องการของตลาด ตลอดจนมีอำนาจต่อรองราคามากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการซื้อขาย

สำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ทราบข่าวต่างนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากขณะที่มีผู้ประกอบการจากโรงสีสมบูรณ์ธัญญเจริญ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และท่าข้าว ส.เจริญพูลผล อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร มารับซื้อ โดยมีราคารับซื้อ ข้าวเปลือกหอมมะลิ อยู่ที่ตันละ 14,583 บาท ข้าวเปลือกเหนียว กข6 ตันละ 8,666 บาท และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น ตันละ 7,500 ความชื้นอยู่ระหว่าง 13% – 15% โดยวันแรกมีเกษตรกรกว่า 66 ราย ปริมาณการรับซื้อรวม 46.715 ตัน แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 7.91 ตัน และข้าวเหนียว กข6 38.805 ตัน มูลค่าการรับซื้อรวม 451,664 บาท แยกเป็น หอมมะลิ 115,354 บาท และเหนียว กข6 336,310 บาท ซึ่งราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรที่นำข้าวเปลือกมาจำหน่ายในครั้งนี้

 

ที่มา : มติชนออนไลน์