พณ.จัดประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย เพิ่มมูลค่าด้วยครีเอทีฟและนวัตกรรม

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดี และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กำลังดำเนินแนวทางการยกระดับข้าวไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นให้พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยจัดการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ภายใต้โครงการ “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่” เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร มีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยโจทย์หลักคือความแปลกใหม่และความซับซ้อนของนวัตกรรม รูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวในเชิงพาณิชย์

นายอดุลย์ กล่าวว่า โครงการนี้เปิดให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักวิจัย ประชาชนเข้าร่วมการประกวด ที่จะมีส่วนสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ไทยสามารถยืนหยัดในฐานะผู้นำในตลาดข้าวของโลก จากที่เคยส่งออกโดยเน้นในเชิงปริมาณมาก มาสู่การเน้นเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน นำข้าวไทยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย งานนี้เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thairiceforlife.com/riceplusaward หรือที่เฟซบุ๊ก RicePlusAward และเฟซบุ๊ก dft2go

 

ที่มา : มติชนออนไลน์