เปิดเทศกาลปีใหม่ม้งที่เข็กน้อย ดึงวีถีชีวิต-ขนบชนเผ่าเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 20 ธันวาคม ที่ลานอบต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่ม้ง โดยมีราษฎรชาวม้งทั้งในพื้นที่ต.เข็กน้อยและจากทั่วประเทศเข้าร่วมพีธีคับคั่ง ท่ามกลางนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าชมและร่วมเทศกาลอย่างคึกคักอีกด้วย ซึ่งการการเฉลิมฉลองปีใหม่ของราษฏรชาวม้งจะมีขึ้นหลังเสร็จสิ้นเทศกาลเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวม้งที่ทำงานอยู่ในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ จะกลับมาร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัว พร้อมแต่งกายในชุดประจำเผ่าอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการละเล่นต่างๆ อาทิ การโยนลูกช่วงของหนุ่มสาวชาวม้ง การตีลูกข่าง ยิงหน้าไม้ ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชนเผ่าม้ง โดยเทศกาลฯเริ่มตั้งแต่วันที่ 18-26 ธันวาคมนี้

นายวรพจน์ กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ม้งถือเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าม้ง ซึ่งในยุทธศาสตร์ของจังหวัดก็ใช้วิถีชีวิตของราษฎรชาวม้งมาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่ดูแลด้านความปลอดภัยเป็นมิตรกับธรรมชาติ และในด้านวัฒนธรรม ซึ่งชาวม้งมีวิถีชีวิตและมีขนบธรรมเนียมหลายอย่างที่น่าสนใจ จะเห็นได้จากปีนี้มีการจำลองบ้านพักของม้งขาวและม้งดำ ทำให้เห็นความแตกต่าง จนสามารถอธิบายให้นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

“ในปีนี้จะเริ่มเห็นการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม มีการเน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์ในวีถีชีวิตการดำรงอยู่ของชาวม้ง และการละเล่นรวมทั้งขนบความเชื่อต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนพิธีกรรมในเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่าม้งที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามา เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้เห็นถึงความต่าง จนทำให้นักท่องเที่ยวสนใจ และเดินทางเข้าชมงานเทศกาลนี้”นายวรพจน์กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์