ต้องลองชิมขนมปัง ‘รสพระทำ’ พระที่พิษณุโลกอบขนมปังขาย หารายได้สร้างศาลา-เมรุ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่วัดโพธิ์ญาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระภิกษุสงฆ์ได้ร่วมกันผลิตขนมปังขึ้นมา เพื่อจำหน่ายให้แก่คนที่มาทำบุญเลี้ยงอาหารปลา บริเวณวังปลาหน้าวัด ติดกับแม่น้ำน่าน ได้เริ่มทำการผลิตตั้งแต่เช้า 08.00 น. โดยจะมีพระภิกษุสงฆ์ช่วยกันปั่นผสมแป้งและส่วนประกอบ เพื่อทำขนมปังนำมาวางจำหน่ายให้ประชาชนซื้อหาไปรับประทาน หรือนำไปใช้เป็นอาหารปลา โดยตั้งชื่อว่า “ขนมปังรสพระทำ”

พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ญาณ เปิดเผยว่า ทางวัดได้จัดทำวังปลา เพราะประชาชนจำนวนมากที่มาทำบุญที่วัด มักจะให้อาหารปลาในแม่น้ำน่านหน้าวัดบ่อยครั้ง ทางวัดจึงจัดสร้างแพให้อาหารปลาขึ้น เพื่อความสะดวกแก่ผู้มาทำบุญ โดยจัดหาอาหารเม็ดและขนมปังมาจำหน่าย แต่ในบางครั้งทางร้านไม่สามารถนำขนมปังมาส่งให้ทางวัดได้ จึงมีแนวคิดจะผลิตขนมปังเพื่อจำหน่ายเอง โดยได้ปรึกษากับพระลูกวัดที่มีความสามารถในการทำอาหารและขนมปังได้ จากนั้นลงทุนซื้อเครื่องอบขนมปังมาตั้งแต่ต้นปี 2555 เพื่อทำขนมปังจำหน่ายดังกล่าว จนกระทั่งปัจจุบันมีเครื่องอบขนมปัง 2 ตู้ กำลังการผลิตจะผลิตได้ประมาณ 300-400 ก้อนต่อวัน โดยพระลูกวัดและลูกศิษย์วัดมาช่วยกันทำทั้งหมด

201609281513115-20041022171637-696x391

เจ้าอาวาส กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ที่ทางวัดได้เริ่มโครงการทำขนมปังรสพระทำ ถือว่ามีพุทธศาสนิกชนได้มาสนับสนุนในการทำบุญบริจาคซื้อขนมปังไปให้อาหารปลา ที่วังปลาแม่น้ำน่านหน้าวัด และบางส่วนก็นำไปรับประทาน โดยมียอดบริจาควันหนึ่งประมาณ 3,000-4,000 บาท หากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีบริจาคประมาณ 8,000-10,000 บาท

201609281513508-20041022171637-696x391

“สำหรับขนมปังที่ทำขายนั้น เพื่อหารายได้ในการสร้างศาลาการเปรียญและเมรุไร้มลพิษ ซึ่งประเมินราคาที่ 15 ล้านบาท ปัจจุบันรายได้จากการจำหน่ายขนมปังและจากที่ชาวบ้านมาทำบุญบริจาครวมกว่า 6 ล้านบาท ทางวัดได้เริ่มสร้างศาลาการเปรียญในเฟสแรกแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนเฟสที่ 2 ก็จะนำไปสร้างเตาเมรุไร้มลพิษจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560 นอกจากจะถือว่าเริ่มประสบผล แล้วการทำขนมปังรสพระทำ ยังทำให้วัดโพธิญาณเป็นแหล่งเรียนรู้มีชาวบ้าน และนักเรียนที่สนใจมาเรียนรู้การทำขนมปังไปเป็นอาชีพเสริมและนำไปพัฒนาสร้างรายได้ต่อไป” เจ้าอาวาสกล่าว

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์