พาณิชย์ฟุ้งราคามันสำปะหลังดีต่อเนื่อง คาดปี’61 มีโอกาสแตะกิโลละ 2.50 บาท

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถานการณ์มันสำปะหลังปี 2560/61 ว่า ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดจะมีประมาณ 28 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559/60 ที่มีปริมาณ 30 ล้านตัน และยิ่งช่วงนี้ ฝนตก เกษตรกรจึงต้องเลื่อนการขุดมันออกไปจากเดิม แทนที่จะเริ่มขุดกันช่วงนี้ หรือเดือนม.ค.-เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดไม่กระจุกตัวและไม่กระทบต่อราคาที่เกษตรกรจะขายได้

โดยคาดว่าราคาปี 2561 น่าจะดีกว่าปี 2560 และอาจจะขยับขึ้นไปถึงกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 2.50 บาท หรือสูงกว่าได้ ทำให้ภาพรวมราคาในปี 2561 ไม่น่าห่วง แต่จากนี้ไป ต้องรอดูผลผลิตช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ก่อนว่าจะออกมากแค่ไหน โดยราคาหัวมันสำปะหลังสดล่าสุดได้ปรับขึ้นจากก.ก.ละ 2.25 บาท มาอยู่ที่ 2.40 บาทแล้ว ดีกว่าปีก่อนมาก

นายกีรติกล่าวว่า สำหรับตลาดรองรับผลผลิตมันสำปะหลัง ทั้งมันเส้นและแป้งมัน ยังคงมีความต้องการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยจีนยังคงต้องการซื้อมันเส้นเพิ่มขึ้น ญี่ปุ่นและเกาหลี ซื้อแป้งมันสำปะหลัง เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ แต่กรมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ทำแผนเร่งขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ต้องพึ่งพาแต่ตลาดหลักอย่างจีนมากจนเกินไป โดยจะขยายตลาดตุรกีต่อเนื่อง หลังจากปี 2560 ได้ไปเจรจาซื้อขายมันสำปะหลัง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และปีนี้จะไปโรดโชว์อีกช่วงเดือนเม.ย.2561 มั่นใจว่าจะผลักดันส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมันสำปะหลังที่นำไปทำอาหารสัตว์

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะจัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติช่วงเดือนมิ.ย.2561 เพื่อแสดงศักยภาพการผลิตและการส่งออกมันสำปะหลังของไทยให้กับคนในวงการมันสำปะหลังได้รับทราบ เพื่อสร้างการยอมรับและกระตุ้นให้มีการส่งออกมากขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้ จะมีไฮไลต์สำคัญจะอยู่ที่การนำมันสำปะหลังมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วย

ขณะเดียวกัน จะร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ในการร่วมมือกับกำหนดราคาส่งออกที่สะท้อนความเป็นจริง และป้องกันปัญหาการขายตัดราคา จนส่งผลกระทบกลับมายังหัวมันสด และขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา อย่าเชื่อข่าวลือข่าวปล่อย เช่น จีนจะห้ามนำเข้ามันสำปะหลัง เพราะเกิดฝุ่น ซึ่งเป็นข่าวที่มักจะนำมาปล่อย เพื่อหวังกดราคา ทั้งๆ ที่ไม่มีมูลความจริง

นายกีรติกล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 กระทรวงพาณิชย์จะนำมาตรการใหม่ในการดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ โดยก่อนนำเข้า ผู้นำเข้าต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำเข้า เพื่อให้รู้ว่าจะเอามันไปทำอะไร โดยให้กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ และปริ้นออกมาประกอบการนำเข้า ไม่ต้องติดต่อกรมฯ และให้กรมฯ อนุญาตก่อน ติดต่อผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น และอีกมาตรการ ผู้นำเข้าต้องพร้อมให้พนักงานสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าด้อยคุณภาพเข้าสู่ประเทศและส่งผลกระทบต่อระดับราคาในประเทศ ซึ่งหากตรวจผ่านก็ผ่าน ไม่ผ่านก็ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ก่อนยื่นต่อกรมฯ เพื่อขอปลดล็อคการนำเข้า โดยมาตรการนี้ ไม่ได้เป็นการกีดกันการนำเข้า หรือห้ามการนำเข้าใดๆ ยังคงสามารถนำเข้าได้ตามปกติ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับการส่งออกมันสำปะหลังในช่วง 11 เดือนของปี 2560 มีปริมาณ 10.025 ล้านตัน ลดลง 1% มูลค่า 2,507 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6.1% โดยราคาส่งออกมันเส้นล่าสุดอยู่ที่ตันละ 205 เหรียญสหรัฐ และแป้งมันตันละ 430 เหรียญสหรัฐ ส่วนทั้งปี 2561 คาดว่า การส่งออกน่าจะอยู่ในระดับ 10-11 ล้านตัน

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์