พาณิชย์จว.ชี้”กระบี่”แชมป์ส้มตำแพง เพราะใช้วัตถุดิบชั้นดี “ซ้อฝีย๊ะธารา”ร้านดังเผยจานละ 50-60 สมราคา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม นายบริรักษ์ ชูสิทธ์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์วัดค่าครองชีพจากส้มตำและพบว่า จังหวัดที่ราคาส้มตำแพงที่สุด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ราคาถุงละ 60 บาท รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง ถุงละ 55 บาท ส่วนกรุงเทพมหานคร ราคาเฉลี่ย 35 บาท และ จังหวัดที่ราคาถูกสุดได้แก่ ศรีสะเกษ ถุงละ 30 บาทนั้น โดยเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลจากร้านอาหารมุสลิม ซ้อฝีย๊ะธารา ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะธาราเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมของประชาชน พบเมนูอาหารของร้านแสดงราคาชัดเจน ส้มตำเริ่มต้นราคาจานละ 50-280 บาท ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ เช่น ตำไข่เค็ม ตำปูม้าสด ตำถาดน.ส.ปัทมา ชีวานิช เจ้าของร้านซ้อฝีย๊ะธารา เปิดเผยว่า ราคาสินค้าในจังหวัดกระบี่มีราคาสูง ค่าครองชีพสูง ซึ่งร้านใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สดใหม่ทุกวัน เช่น ถั่วฝักยาว กิโลกรัมกว่า 100 บาท กุ้งแห้งกิโลกรัมละ 350 บาท ปูม้าสดกิโลกรัมละ 300 บาท มะละกอกิโลกรัมละ 15 บาท พริกสด กิโลกรัมละ 200 บาท ส้มตำ 1 จาน ราคา 50-60 บาท ถือว่าไม่แพง สำหรับจังหวัดท่องเที่ยวอย่างจังหวัดกระบี่ ถือมีค่าครองชีพสูงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้

 ที่มา : มติชนออนไลน์