เงินเฟ้อปี’61อยู่ที่ 1.1% : คอลัมน์ วงล้อเศรษฐกิจ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธ.ค. 2560 อยู่ที่ 0.78%YOY ปรับตัวลงจากเดือนก่อนที่ 0.99%YOY ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทั้งปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 0.66%YOY (เทียบกับปีก่อน) ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นไปที่ 0.62%YOY จาก 0.61%YOY ในเดือนก่อน ส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐานปี 2560 อยู่ที่ 0.55%

เงินเฟ้อทั่วไปเดือนธ.ค. 2560 ลดลงเล็กน้อยเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกขยายตัวน้อยลงที่ 18.8%YOY จาก 34.7%YOY ในเดือนก่อน

อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาอาหารสดยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ที่ -0.9%YOY โดยเฉพาะราคาเนื้อสัตว์ รวมถึงไข่และผลิตภัณฑ์นม ขณะที่ราคาผักและผลไม้ขยายตัวเล็กน้อยเพียง 0.22%YOY

ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งยังเป็นผลต่อเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในเดือนก.ย. ส่งผลให้ราคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 5.8%YOY ประกอบกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าเอฟที (ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ) รอบเดือนก.ย.-ธ.ค.ขึ้น ก็ยังมีผลให้ดัชนีราคาหมวดไฟฟ้าในที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น 4.2%YOY

คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2561 จะทยอยฟื้นตัวขึ้นไป อยู่ที่ 1.1% YOY

โดยปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น มาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยราคา น้ำมันดิบเบรนต์เฉลี่ยในปี 25618 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ 58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จาก 54 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2560 ประกอบกับการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสำหรับบุหรี่และสุราที่จะยังคงมีผลต่อเงินเฟ้อต่อเนื่องไปจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี

อย่างไรก็ตาม ราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาผักและ ผลไม้ยังมีแรงกดดันจากผลผลิตทางการเกษตรที่อาจมีปริมาณออกสู่ตลาดจำนวนมาก ตามแนวโน้มสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตในปีนี้

มองว่าเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่ 0.6% ในปี 2561 เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ได้ฟื้นตัวชัดเจนนัก โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้มีรายได้ปานกลาง-น้อย ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ จะถูกปรับราคาขึ้นได้อย่างช้าๆ