หลายฝ่ายเร่งแก้วิกฤตแล้งใน อ.บางสะพานน้อย หลังอ่างเก็บน้ำช้างแรกเหลือเพียงร้อยละ10

วันที่ 1 ตุลาคม นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข นายอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายฝ่ายได้เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำช้างแรก ในพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.ช้างแรก ซึ่งมีปริมาณน้ำเหลือเพียง 10% ของปริมาณกักเก็บ อาจส่งผลกระทบกับการนำน้ำดิบผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย และ อ.บางสะพาน ล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้จัดสรรงบประมาณ 10 ล้านบาท ใช้เครื่องจักรกลหนักขุดลอกอ่าง และก่อสร้างถนนรอบอ่างความยาวกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยมีลานอเนกประสงค์และไบค์เลน รวมทั้งป้องกันปัญหาการบุกรุกของประชาชนรอบอ่าง นอกจากนั้น การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการจัดสรรงบประมาณ เพื่อวางท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบ้านไร่ใน เพื่อนำมาผลิตน้ำประปา สำหรับระยะยาว กรมทรัพยากรน้ำจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 เพื่อขุดลอกอ่างเพิ่ม