กันตังปรับปรุงภูมิทัศน์ควนตำหนักจันทร์ซึ่งร.6เคยเสด็จ-และทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังว่า เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยการบริหารของ นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง ได้พัฒนาควนตำหนักจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาบนถนนป่าไม้ กลางตัวเมือง ในเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ในการรับเสด็จองค์รัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งเสร็จประพาสเมืองกันตัง เมื่อปี 2452 ครั้งยังทรงพระอริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอราธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

นอกจากนั้น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี 2484 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกตามที่ต่างๆ ในประเทศไทย และส่งกำลังมาประจำตามจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ รวมทั้งที่ควนตำหนักจันทร์ด้วย กระทั่งหลังจากสิ้นสุดสงคราม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ถูกรื้อถอนไปเกือบหมด คงเหลือแต่ร่องรอยของการขุดอุโมงค์ หลุมหลบภัย สนามเพลาะ และปืนใหญ่ซึ่งต่อมายังมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ สนามหญ้า รวมทั้งก่อสร้างศาลาที่พัก ร้านค้า น้ำตก จุดชมวิว ทางเดิน หรืออื่นๆ เพื่อในอนาคตจะได้ใช้เป็นสถานที่จัดภูมิทัศน์วัฒนธรรมของจังหวัดตรัง

นอกจากนี้ที่ทำการปกครองอำเภอกันตัง ได้รับงบประมาณจากทางจังหวัด จำนวน 3.4 ล้านบาท ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมควนตำหนักจันทน์ ใน 2 จุดใหญ่ ซึ่งจุดแรกคือ การปรับปรุงอุโมงค์ของเดิม ที่ยาว 33 เมตร และ 17 เมตร พร้อมทำผิวภายในด้วยปูนปั้น ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง

นอกจากนั้น ยังมีการปรับปรุงบันไดทางขึ้นอุโมงค์ ซุ้มประตูทางเข้าออก ทางเดิน พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งสนามเพลาะ และหลุมหลบภัย ให้มีความปลอดภัย ส่วนอีกจุดที่มีการปรับปรุงด้วยก็คือ การปรับปรุงลานชมวิว