กระทรวงอุตฯ ลั่นราคา “น้ำตาล” ลอยตัวคาดกดเหลือ “3 บาทต่อกก.” มีผลสัปดาห์หน้า

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากประกาศลอยตัวราคาอ้อยและน้ำตาลในวันนี้เป็นวันแรกแล้ว จะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยคาดว่าราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานจะลดลง ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัม เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 17-18 บาท จากเดิม 19-20 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งคาดว่าราคาน้ำตาลในตลาดลอนดอน พรีเมียน เฉลี่ยจะอยู่ที่ 450 เหรียญต่อปอนด์ แต่ยอมรับว่า ในสัปดาห์นี้ราคาน้ำตาลทรายขายปลีกในประเทศจะยังไม่ลดลง เพราะขณะนี้มีน้ำตาลบางส่วนขอขนส่งออกจากโรงงาน จำนวน 3 แสนตัน จึงทำให้ราคาขายในประเทศอยู่ในราคาเดิม แต่คาดว่าปริมาณทั้งหมดจะขายหมดภายในปลายสัปดาห์นี้ หากเทียบกับการบริโภคน้ำตาลต่อสัปดาห์เฉลี่ยจะอยู่ที่ 4 แสนตัน ดังนั้น ราคาน้ำตาลทรายจะปรับลดลงภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์จะต้องออกสำรวจว่าราคาขายน้ำตาลปรับลดลงหรือไม่ ตามหน้าโรงงานหรือไม่

สำหรับการขอคำสั่ง คสช.เพื่อเร่งรัดกระบวนการลอยตัวน้ำตาลให้เร็วขึ้น เนื่องจากแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย 2517 ฉบับดังกล่าวมีความล่าช้าและยังอยู่ในขั้นตอนประชาพิจารณ์ ต้องใช้ระยะเวลานาน 4-6 เดือน ซึ่งทำให้การใช้บังคับกฎหมายข้อดังกล่าว เพื่อกำหนดราคาขายหน้าโรงงานล่าช้าและจะต้องผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง แต่จนถึงขณะนี้การลอยตัวน้ำตาลล่าช้ามา 1-2 เดือนแล้ว จากกำหนดเดิม คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ดังนั้น จึงต้องเร่งรัดกระบวนการเพื่อให้สามารถลอยตัวราคาน้ำตาลเป็นไปตามหลักสากล

 

นางวรวรรณ กล่าวว่า แนวโน้มราคาอ้อยยังมีทิศทางลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตเกินความต้องการเฉลี่ย 4 ล้านตัน ซึ่งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)ได้กำหนดราคาอ้อยทั่วประเทศและอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 ที่ตันอ้อยละ 830 -880 บาท ซึ่งยังไม่คุมกับต้นทุนการผลิต ดังนั้น เกษตรกรจะต้องปรับตัวลดต้นทุนการผลิตให้ได้ และหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การผลิตอ้อยมีคุณภาพมากขึ้น และลดการปลูกอ้อยลงในช่วงราคาอ้อยลดลง จะช่วยทำให้ราคาดีขึ้น

 

ที่มา : มติชนออนไลน์