วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้บริการโรงรมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฟรี!

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้บริการโรงรมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฟรี!  เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2561 หวังลดต้นทุนการผลิต  เสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ  สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนเศรษฐกิจประเทศ

ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยนโยบายของ ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ วว. จัดแคมเปญมอบของขวัญปีใหม่ด้วยการให้บริการโรงรมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จังหวัดลำพูน ฟรี!  เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2561 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ควบคุมตลอดกระบวนการ  เพื่อลดต้นทุนการผลิต เสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย อันจะนำไปสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศต่อไป

ทั้งนี้ โรงรมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตั้งอยู่ภายใน ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมการยืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก  ในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีกำลังการผลิต 100 ตัน/วัน (9,000 ตัน/ปี) มีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อลำไยได้ ช่วยลดการใช้กำมะถัน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ช่วยยืดอายุการเก็บลำไยหลังการเก็บเกี่ยว ให้สามารถเก็บได้นานขึ้น 30-45 วัน  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถการส่งออกลำไยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

ขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   ได้ที่  โทร. 086 202 5196 (ดร.สรวิชฯ) หรือที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 www.tistr.or.th  E-mail : [email protected]