ชาวไร่อ้อยโคราชโอดได้รับความเดือดร้อยรัฐปล่อยลอยตัวราคาน้ำตาลเหตุรายได้ลดค่าใช้จ่ายพุ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมาว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยอาศัยอำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่ง ม.44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ เป็นผลให้รัฐยกเลิกการอุดหนุนราคาอ้อยและน้ำตาลทรายโดยตรง ยกเลิกกำหนดโควตาน้ำตาลทราย ยกเลิกกำหนดราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน โดยปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานลดลงประมาณ 2-3 บาท จากเดิมปกติ 19-20 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเฉลี่ย 17-18 บาทต่อกิโลกรัมนั้น ล่าสุดจากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 17 มกราคม เพื่อไปสอบถามชาวไร่อ้อย ในพื้นที่ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลนั้น พบว่ายหลายคนก็รู้สึกกังวัลใจเกี่ยวกับราคาอ้อย ที่จะลดลงไปตามกลไกตลาด

นางจำรัส สดโคกกรวด อายุ 50 ปี ชาวไร่อ้อย บ้านทิพย์ประชา ต.หนองระเวียง อ.พิมาย กล่าวว่า ตอนนี้ชาวไร่อ้อยก็ได้รับความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก ซึ่งมีค่าน้ำแรง ค่าน้ำมัน และค่าปุ๋ยบำรุงดูแล ที่ราคาสูงขึ้นทุกปี ตนเองปลูกอ้อยบนเนื้อที่ 9 ไร่ ใช้เงินลงทุนไปทั้งหมดกว่า 50,000 บาท ไม่รู้ว่าจะได้กำไรกี่บาท ถ้ารัฐบาลปล่อยให้ราคาอ้อยลอยตัวก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้กับเกษตรกรอีก จึงอยากให้หามาตรการอื่นมาช่วยเหลือด้วย

นายสัมฤทธิ์ ชูพันธ์ อายุ 62 ปี ชาวไร่อ้อย ต.หนองระเวียง อ.พิมายอีกราย กล่าวว่า ตอนนี้ราคาอ้อยหน้าโรงงาน ขายเฉลี่ยอยู่ที่ราคาตันละ 850-900 บาท ซึ่งถือว่าพออยู่ได้ แต่หลังจากที่รัฐบาลปล่อยให้ราคาลอยตัวตามกลไกตลาด ก็จะทำให้ราคาลดลงอีก ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะค่าครองชีพก็สูงขึ้น แต่ราคาอ้อยกลับลดลง จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในส่วนนี้ด้วย

นางลำหวล แสนสุข อายุ 63 ปี เกษตรกรชาวไร่อ้อย บ้านบ่อสาม หมู่9 ต.นิคม อ.พิมาย กล่าวว่า ตนเองนั้นได้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ กว่า 100 ไร่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยเฉพาะค่าแรง ซึ่งขณะนี้ก็กำลังมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเข้ามาด้วย นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งแต่ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าบำรุงรักษา รวมทั้งค่าเครื่องจักร ที่กว่าจะถึงขั้นตอนการตัดอ้อย รวมแล้วค่าใช้จ่ายเกินครึ่งของเงินที่จะขายได้ เมื่อเฉลี่ยรายได้ต่อปีก็จะไม่ค่อยคุ้มทุนนัก ถ้ายิ่งมาลดราคาอ้อยหน้าโรงงานอีก ก็ยิ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

 

ที่มา : มติชนออนไลน์