น้ำตาลยังอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม และคงเพดานราคาจำหน่ายขายปลีก ฮึ่ม! ใครโขกราคาเจอคุก

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการประกาศลอยตัวน้ำตาลทราย ว่า น้ำตาลยังคงอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม และยังคงเพดานราคาจำหน่ายขายปลีก ไว้ที่ 23 บาท 50 สตางค์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนจะมีการปรับออกจากบัญชีสินค้าควบคุมหรือไม่ ยังต้องรอกระทรวงอุตสาหกรรมทำหนังสือ เพื่อให้ยกเลิกการกำหนดราคาเพดานดังกล่าวส่งเข้ามาก่อน และยังจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ (กกร.) และนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อมีมติออกมาก่อน ถึงจะยกเลิกได้

ดังนั้นในช่วงนี้หากพบผู้ค้ารายใดจำหน่ายสูงเกินกว่าราคาเพดาน ที่ กกร. กำหนด จะมีความผิด ข้อหาไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ กกร. มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และจากแนวโน้มราคาน้ำตาลพบว่าลดลง จึงไม่มีเหตุผลที่จะอ้างปรับขึ้นราคาจำหน่ายได้ นอกจากนี้ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้แจ้งมา พบว่าขณะนี้น้ำตาลยังเป็นสต๊อกเก่า ราคาจึงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

 

ทีมา : ข่าวสดออนไลน์