วสช.ส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้าจับมือชมรมท่องเที่ยวชุมชนศรีภูมิ…ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านส่องดาวชมเดือนเยือนถิ่นทุ่งกุลาฯ

นางกอบแก้ว ระวิเรือง ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ร่วมกับ นายชนวน โสรถาวร ประธานชมรมการท่องเที่ยวชุมชนศรีภูมิ  เปิดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการส่งเสริมการรียนรู้วิถีไทยและวัฒนธรรมชุมชน โดยกลุ่มแรกคือนักธุรกิจคนรุ่นใหม่จากหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 20 คน เดินทางมาระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รวมเวลา 2 วัน 1 คืน ณ บริเวณลานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า บ้านเลขที่ 189 ม.7 บ้านเหม้า ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

นางกอบแก้ว กล่าวว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวส่องดาวชมเดือนเยือนถิ่นทุ่งกุลาฯ วันแรกเวลา 09.00 น.เป็นการต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว พร้อมสักการบูชาปู่ตา เดินชมป่ายางนาป่าเห็ดพื้นบ้านที่เป็นดังครัวชุมชน คืออาหารป่า สิ่งที่ชุมชนปฏิบัติติดต่อกันมาคือการจับปลาในส่าง หรือบ่อดินตามหัวไร่ปลายนา  งานนี้จะได้อรรถรสคือลุยน้ำลุยโคน นำปลามาประกอบอาหาร ต้มแบบพื้นบ้าน ใบมะขามอ่อน  ใบโมง เผาปลา ปิ้งปลา ลาบปลา เพื่อเป็นอาหารเที่ยงวัน แบบนั่งฟางกับพื้นดิน ลูกทุ่งเกินร้อย  จากนั้น เป็นการตามล่าปูนา ขุดปูนาใส่ข้อง  การขี่ควายชมทุ่ง

นางกอบแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า นายชนวน โสรถาวร ประธานชมรมการท่องเที่ยวชุมชนศรีภูมิ  จัดกิจกรรมทำครีมไข่มุกสูตรโบราณ โดยนักธุรกิจคนรุ่นใหม่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดำเนินการไปพร้อมๆกัน เพื่อเป็นการคลายเส้น มีนวดแผนไทย สระผมด้วยน้ำมะกรูดแบบพื้นบ้าน  จนกระทั่งเวลา 15.00น. มีกิจกรรมปั่นจักรยานชมสวนผักอินทรีย์ ร่วมเก็บผักเพื่อประกอบอาหารเย็น จากนั้นกลับที่พัก ร่วมประกอบอาหาร ลาบปูนา ทอดปูนา ต้มไก่บ้าน ไข่เจียว ผัดผักรวม น้ำพริก เผาข้าวหลาม  รับประทานอาหารเย็นกิจกรรมต่อเนื่อง คือ ส่องดาวชมเดือน ปู่เฒ่าเล่าความหลังสืบสานโดยน้องมะลิ กับน้องกุลาเสริมด้วยกิจกรรมการแสดงของเยาวชน กิจกรรมเด็ก ในท้องถิ่นอย่างน่ารักน่าชัง วันนี้ ทุกท่านจะได้นอนพักในซุ้มกองฟาง แบบทิ้งห้องแอร์ มาขี่หลังควาย นอนกองฟางข้าว

เช้าวันใหม่พร้อมกันที่โต๊ะอาหารรับเครื่องดื่ม อาหารเช้า ข้าวต้มจากข้าวกล้อง นั่งรถยนต์ไปวัดเพื่อร่วมทำบุญ ที่วัดบ้านเหม้าอุดมศิลป์ อาราธนาศีลพร้อมคนแก่ คนเฒ่า ในชุมชน จากนั้น จะประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ แบบประเพณีดั้งเดิมของคนอีสาน มีพ่อพราหมณ์  เป็นผู้ประกอบพิธี รับประทานอาหารเช้าที่วัดเหม้าอุดมศิลป์ จากนั้นคณะจะเดินทางไปกราบนมัสการหอไตรภูมิวัดบ้านตากแดด วัดป่าบ้านหนองข่า กลับเข้าเมืองสุวรรณภูมิ (ศรีภูมิ)  สักการะอนุสาวรีย์ท้าวเชียง เจ้าเมืองสุวรรณภูมิ คนแรกปี 2315-2330 เดินทางต่อไปสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง  เดินทางลงสู่ทุ่งกุลาร้องไห้ ดูรอยพระพุทธบาทปราสาทขอมโบราณ  พระนารายณ์บรรทมศิลป์ เลี้ยงลิง ที่กู่พระโกนา เดินทางต่อไปที่บ้านโพนครกน้องดูหอยล้านปี กลับสู่ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ช่วงบ่าย คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวว่า วสช.ส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้าร่วมกับชมรมท่องเที่ยวชุมชนศรีภูมิส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านส่องดาวชมเดือนเยือนถิ่นทุ่งกุลาฯ เป็นแนวคิดที่นำภูมิปัญญาพื้นบ้าน ของดีในถิ่นทุ่งกุลาออกสู่สายตาชาวโลก นำยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดคือ ส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวควบคู่กันไป คิวต่อไปกลุ่มทัวร์ใดเชิญจับจองครับ โทร.062 5604770 นางกอบแก้ว ระวิเรือง ครับ