ประกวด ‘มะขามหวาน’ คึกคัก ‘พันธุ์เพชรซับเปิป’ คว้าแชมป์สายพันธุ์อื่นๆ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ศูนย์อำนวยการประกวดมะขามหวาน ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ มีการประกวดมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 5 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์สีทอง พันธุประกายทอง พันธุ์ขัน ตีและพันธุ์อื่นๆ ซึ่งปรากฏว่า มีเกษตรกรเจ้าของสวนมะขามหวานส่งตัวอย่างมะขามหวานเข้าร่วมประกวดทั้ง 5 สายพันธุ์ รวม 515 ตัวอย่าง แยกเป็นพันธุ์สีทอง 103 ตัวอย่าง พันธุ์ศรีชมภู 154 ตัวอย่าง พันธุ์ประกายทอง 123 ตัวอย่าง พันธุ์ขันตี 51 ตัวอย่าง และพันธุ์อื่นๆ 51 ตัวอย่าง โดยมีนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกรรมการตัดสิน ซึ่งในภาพรวมทางคณะกรรมการพึงพอใจ เนื่องจากมะขามหวานมีคุณภาพและพบเชื้อราน้อย

ทั้งนี้ นายวรพจน์ ได้ฝากถึงกรรมการตัดสินซึ่งเป็นนักวิชาการ ให้ช่วยทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์และแก้ไขปัญหาเชื้อราในมะขามหวาน รวมทั้งการเพิ่มมูลค่ามะขามกรอกหมู รวมทั้งให้ดูแลมะขามหวานสายพันธุ์ดั้งเดิม หลังจากปีนี้พบว่ามีตัวอย่างมะขามหวานพันธุ์น้ำผึ้ง ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรเจ้าของสวนส่งเข้าประกวดในประเภทสายพันธุ์อื่นๆ หลังจากมะขามหวานสายพันธุ์นี้และสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมเริ่มห่างหายจากเวทีประกวดไปหลายปี จึงคาดหวังว่ามะขามหวานสายพันธุ์ดั้งเดิมเหล่านี้ จะกลับสู่เวทีประกวดอีกครั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์มากกว่าหวังผลด้านเศรษฐกิจ

ส่วนผลการตัดสินปรากฏว่า พันธุ์สีทอง รางวัลที่ 1 น.ส.ผุสดี สายพรม.อ.เมือง, รางวัลที่ 2 น.ส.สิเนหา นวลยง อ.เมือง, รางวัลที่ 3 นางลินดา กัลยาประสิทธิ์ อ.หล่มเก่า, รางวัลชมเชย นางกนิษฐา ฉันเฉลิมวงศ์ อ.หล่มสัก, รางวัลชมเชย น.ส.นงลักษณ์ คำตุ้ม อ.หล่มเก่า

พันธุ์ศรีชมภู รางวัลที่ 1 นางลินดา กันยาประสิทธิ์ อ.หล่มเก่า, รางวัลที่ 2 นายเหียง คำอ่อน อ.หล่มเก่า, รางวัลที่ 3 นายสมชาติ กันยาประสิทธิ์ อ.หล่มเก่า, รางวัลชมเชย นางแก้วมณี คำอ่อน อ.หล่มเก่า

พันธุ์ประกายทอง รางวัลที่ 1 น.ส.ระวัง เนตรแสงศรี อ.วังโป่ง, รางวัลที่ 2 นายเสน่ห์ กลัดสุด อ.ชนแดน, รางวัลที่ 3 นางศิริแข ปัญญาทิสิทธิ์ อ.บึงสามพัน, รางวัลชมเชย นายประจักษ์ วันเชียง อ.หนองไผ่

พันธุ์ขันตี รางวัลที่ 1 นายสุนัน นวลยง อ.เมือง, รางวัลที่ 2 นายบุญธรรม พาตา อ.หล่มสัก, รางวัลที่ 3 น.ส.จุฑามาศ สมญาน อ.หล่มสัก, รางวัลชมเชย นายสมชาย เหลี่ยมศร อ.วังโป่ง และนายประจิตร แก้วโยน อ.หล่มเก่า

พันธุ์อื่นๆ รางวัลที่ 1 พันธุ์เพชรซับเปิบ นายคนึง กองศรี อ.วังโป่ง, รางวัลที่ 2 พันธุ์เพชรบัวทอง นายมณเฑียร พิกุลคำ อ.เมือง, รางวัลที่ 3 พันธุ์เพชรอัมพร นายอัมพรญ์ คำแอ่น อ.หล่มเก่า, รางวัลชมเชย พันธุ์เพชรบัวทอง น.ส.สุภาภรณ์ พิกุลคำ อ.เมือง, พันธุ์ประกายเพชร นายจุล วันยาสิงห์ อ.เมือง

 

ที่มา : มติชนออนไลน์