อ.ส.ค.เล็งขายนมปีนี้9พันล้าน โคเจอโรครุมฉุดยอดขายQ1

อ.ส.ค. ตั้งเป้าปี 2561 กวาดรายได้ขายนมเกือบ 9,000 ล้าน เล็งส่งออกประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มอีก 10% “ณรงค์ฤทธิ์” ยอมรับยอดขายไตรมาส 1 พลาดเป้า เหตุเจอโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดหนัก

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แผนการดำเนินงานในปี 2561 (ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) ตั้งเป้าหมายรายได้เกือบ 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเช่นกัน แยกเป็น รายได้จากนมโรงเรียน 1,000 ล้านบาท การส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปประเทศเพื่อนบ้าน 1,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% ที่เหลือ 6,000 กว่าล้านบาท เป็นการขายนมเชิงพาณิชย์ในประเทศปี 2561 อ.ส.ค.รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรทั่วประเทศเฉลี่ยวันละ 650 ตัน

นายณรงค์ฤทธิ์กล่าวต่อว่า ปัญหาของเกษตรกรในขณะนี้ คือ ประกาศของกรมสรรพากร ในการจัดเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขนาดเล็ก เสียภาษีครอบครัวละหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป ขนาดกลาง เสียภาษีต่อปีหนึ่งแสนบาทขึ้นไป เพราะกรมให้ใช้ต้นทุนการเลี้ยงที่ 60% ส่วนที่เหลือต้องนำมาคิดภาษี จากเดิมให้ใช้ต้นทุนการผลิตหรือเลี้ยงที่ 85% ส่วนที่เหลือ 15% นำมาคำนวณภาษี

ล่าสุด ในการเจรจากับกรมสรรพากร ยอมให้ใช้ต้นทุนการเลี้ยงจริงที่ 82-85% แต่เกษตรกรต้องมีใบเสร็จสั่งซื้อปัจจัยการผลิตมาแสดงด้วย

ต่อประเด็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำล่าสุดนั้น ผอ.อ.ส.ค.กล่าวว่า ที่ผ่านมาทายาทที่จะสืบทอดอาชีพเลี้ยงโคนมลดลง ทำให้ขาดแคลนแรงงาน ต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน การขาดแคลนจึงยังพอจัดการได้ โดย อ.ส.ค.เข้าไปช่วยเหลือฝึกอบรมแรงงานในการเลี้ยงเป็นกลุ่มมากขึ้นในสหกรณ์ที่ เป็นสมาชิกส่งน้ำนมดิบให้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-5 ก.พ. 2561 อ.ส.ค.จะจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ชูแนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย 4.0” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งในวันที่ 30 ม.ค. 2561 ชาวโคนมยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงานด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์