ศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลก

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 นี้ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลกได้อย่างไร” เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีผู้ฟังมากกว่า 400 คน

งานนี้ ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกบรรยายพิเศษถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นจะผลักดันและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางการค้าผลไม้เขตร้อนของโลก

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นถึงทิศทางที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลก (ทำให้ไทยเป็นมหาอำนาจผลไม้ของโลก) โดยมีแนวคิดในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลไม้ของไทยอย่างครบวงจร

ท่านกล่าวว่า การขับเคลื่อนที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจผลไม้ของโลก จะต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่  (1) ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของผลไม้ทั้งสดและการแปรรูป (2) ต้องมีสมรรถนะกลไกการค้าที่เข้มแข็ง โดยสามารถกำหนดกลไกตลาดได้ (คุมกลไกการค้า) (3) ต้องมีการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยมีศูนย์คัดแยกผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถเก็บรักษาคุณภาพของผลไม้ได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน รวมทั้งต้องมีการจับคู่ทางธุรกิจ (เป็นพันธมิตรทางการตลาด) ในการส่งออกผลไม้ (4) ต้องสร้างแบรนด์ให้ได้ เพราะถ้าไม่มีแบรนด์ของตนเอง ก็จะทำให้สูญเสียโอกาสทางการค้า

หลังจากนั้น ก็มีการอภิปรายในหัวข้อ “ไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลกได้อย่างไร” ในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นหัวข้อ “เจาะลึกตลาด เพิ่มโอกาสส่งออกผลไม้ไทย”

งานนี้มีวิทยากรจากประเทศจีนมาร่วมสัมมนาและอภิปรายด้วย หนึ่งในวิทยากรจีนได้พูดถึงการเปิดให้บริการท่าเรือใหม่ในอ่าวปูเป้ย 3 ท่า มีเรือแล่นระหว่างแหลมฉบังไปท่าเรือชินโจว (1 ใน 3 ท่าเรือ) ใช้เวลาแค่ 4 วัน ทำให้ค่าขนส่งผลไม้ไปจีนทางเรือลดลงอย่างมากเหลือแค่ 8,000 หยวนต่อตู้ ด้วยราคาค่าขนส่งที่ถูกและเวลาที่เร็วขึ้น ประกอบกับรัฐบาลจีนสร้างถนนและทางรถไฟมาจนถึงท่าเรือดังกล่าว ทำให้เป็นจุดกระจายสินค้าที่ถูกและรวดเร็ว เหมาะกับการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่าย

ทุกวันนี้ ด้วยสถานะและศักยภาพของผลไม้ไทย และด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่จริงจังของภาครัฐ การที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลก จึงไม่ไกลเกินเอื้อม ครับผม!

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจาก วิฑูรย์ สิมะโชคดี