‘จีจีซี’ จับมือเกษตรไทยคลอด นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (นิวส์-เอสเคิร์ฟ) หรือดี 5 ภายใต้ความร่วมมือประชารัฐ กล่าวหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการลงทุนไบโอคอมเพล็กซ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (ไบโออีโคโนมี) ในพื้นที่นำร่องจังหวัดนครสวรรค์ ว่าเป็นแนวคิดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของรัฐบาล นำเกษตรกรรมสมัยใหม่มาบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนา ให้เกิดคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนจากเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยนำร่องใช้สินค้าเกษตรจากมันสำปะหลังและอ้อย โดยจีจีซี ร่วมทุนกับ เคทิส สัดส่วน 50:50 ทำนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (เอ็นบีซี) พื้นที่ 2,000 ไร่ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีจีซี กล่าวว่า การลงทุนระยะ 5-10 ปี ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจชีวภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอ้อยเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าตัวจากปัจจุบันพัฒนาในพื้นที่ 100,000 ไร่ ทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 60,000-75,000 บาท/คน/ปี หรือ 300,000 บาท/คน/ปี นอกจากนี้จะสนับสนุนการผลิตพลังงานชีวภาพยั่งยืนกว่า 180 ล้านลิตร ต่อปี และช่วยส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกชีวภาพ 30,000 ล้านบาท ใน 5 ปีข้างหน้า

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน