เครือข่ายโคเนื้อฯ แดนใต้ ไปได้สวย

ยะลา พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานประชุมเครือข่ายโคเนื้อประชารัฐชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเกษตรดี มีกำไร ที่ศอ.บต. อ.เมือง จังหวัดยะลา ว่า ได้เดินหน้าเรื่องของการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบมากว่า 1 ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ภาคใต้เป็นเมืองปศุสัตว์เพื่อบริโภคในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และเพื่อการส่งออก ซึ่งทำในลักษณะของภาคเกษตรผสมผสาน

ด้าน นายทวิชาติ จุลละพราหมณ์ ผช.ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดยะลา กล่าวว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบฯ ให้เกษตรกรเลี้ยงโคเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ ได้คัดเลือกเกษตรกรไปซื้อโคพันธุ์ดีจากสหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ ซึ่งจะเลี้ยงอยู่ที่บ้านป่าหวัง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ใช้เวลาเลี้ยง 3-4 เดือน และจะนำไปขายได้ในช่วงเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิม และในช่วงกุรบาน ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด