นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี ในโอกาสนำคณะรัฐมนตรีประชุมครม.สัญจร และเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจผลไม้ครบวงจรของสหกรณ์ เพื่อผลักดันนโยบายส่งเสริมจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นมหานครแห่งผล ไม้โลก โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายวุฒิศักดิ์ สงเคราะห์ ประธานสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ