จุฬาฯ จับมือ สสวท. ผลิตสื่อการเรียนรู้ ชูศักยภาพเข้าถึงครอบคลุม น.ร.ทุกภาค-ทันเวลา

ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า นับเป็นครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ และโรงพิมพ์จุฬาฯ จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ของ สสวท. ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ทันสมัย ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้ จากประสบการณ์การผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ในแวดวงการศึกษา มั่นใจในการผลิตของโรงพิมพ์จุฬาฯ และการจัดจำหน่ายผ่านสาขาของศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทั้ง 11 สาขา และ 7 เครือข่าย ทั่วทุกภูมิภาค ตลอดจนร้านค้าพันธมิตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยของ สสวท. เช่น หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางการศึกษาไปยังเด็กและเยาวชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

“สอดคล้องกับปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ ดังนั้น การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่สื่อดังกล่าว ถือเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป” ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ กล่าว

ด้าน ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. เปิดเผยว่า สสวท.ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคำนวณ เรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนเป็นสื่อภาพการ์ตูน ที่ให้ความรู้ กระบวน การคิด เล่าเรื่องราวผ่านสถานการณ์ที่พบได้ ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาสนุก ชวนให้น่าติดตาม มีการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทั้งยังกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้และค้นหาคำตอบ โดย สสวท. จะร่วมมือกับจุฬาฯ ในการผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ของ สสวท. ให้เข้าถึงผู้เรียนอย่างทั่วถึงทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561