รู้จักกับ “พยาบาลไร้หมวก” ใน หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้”

โปรเจคหนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ขอเชิดชูบุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคม และน้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

แพร พิมพ์ลดา ไชยฟรีชาวิทย์ พิธีกรสาว ลงพื้นที่ไปยัง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งกลุ่มที่ทำความดีเพื่อสังคมนั่นก็คือ “พยาบาลไร้หมวก” ที่ได้ใช้เวลาว่างจากการทำงาน โดยใช้วิชาอาชีพของตน มาใช้เพื่อคนอื่น  ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของใช้ต่างๆ หรืออาหาร

จากหนึ่งคนจนปัจจุบันกลายเป็นกลุ่มจิตอาสา และเกิดโครงการที่มีชื่อว่า “หนึ่งชีวิตหนึ่งตำบลคนภาชี” โดยมีจุดประสงค์สร้างเป็นเครือข่ายขึ้น เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของคนในโรงพยาบาลให้เห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์มากขึ้น

ติดตามเรื่องราวของบุคลลที่ทำความดี ในช่วงหนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหนึ่งของรายการสมุดโคจร On The Way) ทางช่อง 28 (3SD)