แม่ทัพน้อยลุยป้องไฟป่าภาคเหนือ ชาวแพร่ก็เดินรณรงค์ไม่เผา

เชียงใหม่พล.ท. สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า หรือ ศอ.ปกป.ภาค (สน.) กล่าวว่า จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 40-103 ไมโคกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร (มคก. ต่อลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง นอกจากนี้จากการตรวจพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอต ส่วนมากเกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ

พล.ท. สมพงษ์ กล่าวว่า ศอ.ปกป.ภาค (สน.) ปรับแผนการปฏิบัติของชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันทั้ง 14 ชุด ออกลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำแนวกับไฟร่วมกับชุมชนร่วมกับการออกประกาศมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนลดการเผาป่า
วันเดียวกัน นายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมรณรงค์และสร้างความตระหนักในชุมชนพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ที่โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จากนั้นจัดขบวนเดินรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
นางมยุรี ผลดีประสิทธิ์ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ว่า ในช่วงฤดูนี้จะมีอากาศร้อนและมีฝุ่นละอองในอากาศมากทำให้เกิดปริมาณควันและฝุ่นละอองซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อด้านสุขภาพร่างกายของประชาชนรวมถึงระบบนิเวศไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด