คนกรุง แย่แล้ว คพ.ตรวจพบ ฝุ่น2.5ไมครอน สูงเกินมาตรฐานรับวาเลนไทน์ ทุกสถานี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาด 2.5 ไมครอน ในพื้นที่ ณ เวลา 8.00 น. พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง ขนาด 2.5 ไมครอน ตรวจวัดได้ระหว่าง 52-72 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน 50 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร 6 สถานี ที่บริเวณ ริมถ.พระรามสี่ 53 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ริม ถ.อินทรพิทักษ์ 72 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ริมถ.ลาดพร้าว 53 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ริมถ.พญาไท 52 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร เขตบางนา 61 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และเขตวังทองหลาง 60 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นที่ริม ถ.อินทรพิทักษ์และริม ถ.พญาไท ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่ กทม. อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ความชื้น 87% ลมสงบ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้น

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดี คพ.กล่าวว่า ขอแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่อยู่อาศัย หรือต้องเข้าในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หากจำเป็นต้องออกจากอาคาร ควรใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ เช่น การใช้ยานพาหนะ การเผา และโดยเฉพาะการก่อสร้าง ให้มีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมทั้งรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีการปิดคลุมให้มิดชิด เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองลงได้

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์