ภาวะโลกร้อนทำน้ำทะเลเพิ่มเร็วกว่าที่คาด 3 เท่า

ผลวิจัยชี้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์จากเดิมที่ราว 3 มิลลิเมตรต่อปี เป็น 3 เท่า หรือราว 10 มิลลิเมตรต่อปีภายในปี 2643 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทั้งนี้ คาดระดับน้ำทะเลรวมจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 26 นิ้ว หรือ 66 เซนติเมตร ภายในสิ้นศตวรรษนี้ ซึ่งจะสร้างปัญหาอย่างมีนัยสำคัญให้กับเมืองที่อยู่ริมฝั่งทะเล

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบใน 2 ประเด็น ประการแรกคือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น และขยายตัวออกไปไกลกว่าเดิม จนทำให้เกิดปรากฏการณ์ของการขยายตัวของน้ำอุ่นในทะเล ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทั่วโลกราว 7 เซนติเมตร ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา

ขณะที่สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากดาวเทียมทำให้เห็นการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลกที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกา ซึ่งทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์