มทร.ศีรีวิชัย ออกตรวจสุขภาพช้างในพื้นที่จังหวัดกระบี่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอายุรศาสตร์สัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์แก่นักศึกษา ในำโดย น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพคณาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และ ส.พญ. เบญจธรรม
ไทยธรรม จากโรงพยาบาลช้าง ร่วมกันออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดยาบำรุง
และยาถ่ายพยาธิให้กับช้าง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ทั้งหมด 7 ปาง ได้แก่ปางช้างอ่าวนาง ซาฟารี, ปางช้างอิลิเฟ้น ปาร์ค, ปางช้างภูนาคา,ปางช้างน้อยซี่ คลองสน, ปางช้างเขาพนมเบญจา ถ้ำเสือ, ปางช้างอ่าวนาง
จังเกิ้ล ทรีคกิ้ง และปางช้างห้วยโต้