ศพก. ทุเรียนปราจีน เจ๋ง เปิดไอเดียสั่งดูแลทุเรียน พร้อมส่องผ่านไลน์ ควบคุมคุณภาพ ผลผลิต

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในการลงพื้นที่การจัดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ที่ จ.ปราจีนบุรี  ปรับตัวใช้ตลาดนำการผลิต  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ใช้ตลาดออนไลน์เข้ามาช่วยอย่างเหมาะสมทำให้เพิ่มมูลค่า รวมทั้งสามารถควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ มียอดขายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สวนผลไม้ของ      จ.ปราจีนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับการจัดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่ง เป็นการชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมผสมเกสรทุเรียน ปีที่ผ่านมามีคนมาร่วมและมัดจำ ซื้อทุเรียนเป็นต้นๆ กว่า 50 ต้น

โดยผู้ที่สนใจจะต้องมัดจำไว้ ต้นละ 2,000 บาท และเกษตรกรจะรายงานผลการดูแลต้นทุเรียน ที่มาจองไว้ ทางระบบไลน์ ทำให้ติดตามการเติบโตได้ทุกระยะ จนถึงวันเก็บเกี่ยว (ประมาณ 120 วัน) โดยจะจำหน่ายตามราคาจริงของทุเรียนขณะนั้น

นายมนัส  ฮวดจึง ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทุเรียนของ ศพก. ปราจีนบุรี เป็นทุเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดี เนื้อแห้ง รสหวานมันอร่อย  จึงมีลูกค้าขาประจำที่เป็นชาวปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงแวะเวียนมาซื้อผลผลิตถึงสวนทุเรียนที่เก็บจากในสวนจะถูกทำความสะอาดผล และคัดแยกตามความสวยงาม  ขนาด และอัตราความแก่ของผลทุเรียน ก่อนจำหน่าย  ยิ่งใกล้วันที่ทุเรียนจะออกจะมีผู้มาเยือนเป็นจำนวนมาก แถมที่นี่ยังสามารถขายได้ในราคาดีกว่าทุเรียนทั่วไปอีกด้วย แต่ละปี สามารถสร้างรายได้กว่า400,000 บาท  และยิ่งพอได้เทคโนโลยีเข้ามา ทางกลุ่มก็ปรึกษากันเริ่มใช้แนวทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนเข้ามาเที่ยวชมสวนทุเรียน เพื่อโปรโมทให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะได้ทำกิจกรรมผสมเกสรดอกทุเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นของการจัดงานในครั้งนี้  ได้รับผลตอบรับดีมาก ทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างที่ เข้ามาชม และสั่งจองต้นทุเรียนกับชาวสวน และชาวสวนเองยังต้องดูแลคุณภาพของทุเรียนให้ได้คุณภาพทุกต้น  รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น สำหรับปีนี้ตั้งเป้าไว้ในการสั่งจอง ไม่น้อยกว่า 300 ต้น  ท่านที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมสวนทุเรียน ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้ทุกวัน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้