ร.ร.บ้านเขว้าฯ ต่อยอดภูมิปัญญา “ผ้าไหมมัดหมี่”

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนตามนโยบาย จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ จนได้รับรางวัลมากมาย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูผู้ทำดี จึงได้จัดงาน “เปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560” โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการวิจัยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนร่วมกับชุมชน ซึ่งมีการนำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ “ว่านเปราะหอม” มาเป็นพืชศึกษา ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์

ภูมิปัญญาชาวบ้านได้นำเหง้ามาทำน้ำมันหอมระเหย ใบและเหง้ามาคั้นเอาน้ำล้างศีรษะ ป้องกันรังแค ทำให้ผมดกดำ และยังสามารถนำมาปรุงอาหารได้ด้วย ด้วยลักษณะของดอกว่านเปราะหอม ที่มีความสวยงาม กลีบดอกสีขาว โคนกลีบดอกด้านในมีสีม่วง สวยงามเหมือนดอกกล้วยไม้ คณะครูนักเรียนจึงได้เกิดแนวคิดที่จะต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ของชาวอำเภอบ้านเขว้าให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น นำลักษณะของดอกว่านเปราะหอม มาวาดลงในกระดาษและออกแบบเป็นลายผ้าไหมมัดหมี่ ใช้กรรมวิธีทอลงบนผ้าไหม แล้วจึงนำมาเพนต์ทองอย่างประณีตสวยงามเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ที่ชื่นชอบผ้าไหม ได้ใส่ผ้าไหมที่มีลายดอกว่านเปราะหอมที่มีแห่งเดียวที่บ้านเขว้าชัยภูมิ

นักเรียนทำได้จริง ส่งผลให้ได้รับป้ายและเกียรติบัตรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลจากองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย เป็นการสร้างนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวอำเภอบ้านเขว้า

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน