ชาวสวนยาง เข้ากรุง 14 มี.ค.ไล่ผู้บริหาร กยท.

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และ นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันที่ 14 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จะร่วมกับชาวสวนยาง/แกนนำชาวสวนยางเกือบทุกกลุ่ม และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย จะนัดชุมนุมใหญ่ ขับไล่ พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กทย. หลังแก้ปัญหาราคายางพาราในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 180,000 ตัน ล้มเหลว

นายประทบ กล่าวว่า นอกจากนี้ การชุมนุมเพื่อคัดค้านมติบอร์ด กยท. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ยังดึงดันจะให้บริษัทเอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของพนักงาน กยท. หรือของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางฯ อีกทั้งเป็นการทำลายองค์กรการยางแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กำหนดนัดรวมพลคนสวนยางเพื่อชุมนุมขับไล่ทั้ง 2 คน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เวลา 09.09 น. และพร้อมกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ