เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ยันเข้าร่วมขับไล่ผู้ว่าการยางฯ-ประธานบอร์ด

เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ยันเข้าร่วมขับไล่ผู้ว่าการยางฯ-ประธานบอร์ด

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 14 มีนาคม ตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ยืนยันเข้าร่วมกับแกนนำชาวสวนยางทุกกลุ่ม และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สร.กยท.) จะนัดประชุมใหญ่ เพื่อเตรียมขับไล่ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และนายธีธัช สุขสะอาด. ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

หลังบริหารงานผิดพลาดล้มเหลวใน 2 ประเด็น คือ นำมติบอร์ดกยท.เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งไม่เป็นเอกฉันท์ ดึงดันจะให้บริษัทเอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (Cess) โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย รวมทั้งเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางฯ และเสียงคัดค้านของกลุ่มชาวสวนยางทุกกลุ่ม

เป็นความตั้งใจเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับนายทุน ทำลายองค์กรการยางแห่งประเทศไทย โดยอ้างว่าที่ผ่านมา การจัดเก็บเงินเซสได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เงินรั่วไหลไปจำนวนมาก จึงจะว่าจ้างเอกชนเข้ามาจัดเก็บแทนในระยะ 5 ปี ซึ่งจะกลายเป็นว่าเงินเซสจะไปอยู่ในกระเป๋าของนายทุนถึง 5 % ของจำนวนเงินที่จัดเก็บได้ ปีละไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท หรือเอกชนดูดเงินของชาวสวนไปได้ถึง 2,000 ล้านบาท และความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 180,000 ตัน