“บิ๊กฉัตร” ส่งทีมไทยบุกเวทีประมงโลก เสริมความเชื่อมั่นประมงไทยปลอดไอยูยู

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เปิดเผยว่า นอกจากรัฐบาลไทยจะเน้นดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ไร้การรายงาน และไร้การควบคุม หรือไอยูยู และปัญหาแรงงานในภาคประมงอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการมีทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนแล้ว

รัฐบาลไทยยังได้เห็นความสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ถึงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาไอยูยูของประเทศสู่เวทีระดับโลกในหลายๆ เวทีอย่างต่อเนื่องด้วย โดยในงานแสดงสินค้า Seafood Expo North America 2018 ซึ่งสหรัฐอเมริกากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2561 ณ กรุงบอสตัน สหรัฐอเมริกา

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงเข้าร่วมการจัดงาน เนื่องจากเป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่มีทั้งผู้ซื้อขายและจำหน่ายอาหารทะเลทั่วโลกเข้าร่วม อาทิ สหภาพยุโรป สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย เพื่อสร้างเครือข่ายและหารือธุรกิจ ระหว่างผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าปลีก ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เกต โรงแรม บริษัทด้านอาหาร

ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์สินค้าประมงของไทยที่ได้มาตรฐานสากลและประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการประมงของไทย ต่อผู้นำเข้าและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นำเข้าและผู้สนใจสินค้าประมงไทยมากยิ่งขึ้น

รวมถึงสื่อมวลชนด้านการประมงระดับโลกที่เข้าร่วมงานและหาข้อมูลข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านการประมงจากงานนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ National Fisheries Institute และ Seafoodsorce.com ซึ่งเป็นสื่อมวลชนหลักในการสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการด้วย

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงใหม่ๆ รวมทั้งการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ บริการด้านสินค้าอาหารทะเล โซนนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประมงของทั่วโลกแล้ว

ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์ สถานะ ข้อมูลปัจจุบันด้านการประมงระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยคณะผู้แทนไทยที่ได้รับมอบหมายไปร่วมงานและจะร่วมเสวนาในงานเลี้ยงรับรองผู้นำเข้าอาหารทะเลและสื่อมวลชนในหัวข้อ เส้นทางสู่การประมงที่ยั่งยืนของประเทศไทย หรือ “Thailand’s Path to Sustainable Fisheries”อย่างครอบคลุมในทุกมิติ

ประกอบด้วย นายวีระชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเจรจากับสหภาพยุโรป เป็นหัวหน้าคณะ นางเพชรรัตน์ สินอวยรองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายและการดำเนินคดี ศปมผ. รวมถึงนางอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล (Stella maris) องค์กรเอ็นจีโอ

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยที่ได้เชิญเอ็นจีโอเข้ามาร่วมทำงานอย่างเป็นอิสระด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิของแรงงานประมงกว่า 30 ปี มานำเสนอการทำงาน เพื่อให้เวทีการประมงระดับโลก ได้รับรู้ รับทราบเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงและถูกต้องของประเทศไทยด้วย ขณะที่ภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้แก่ นายผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ประธานอนุกรรมการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย