ขู่เจ้าของสัตว์เลี้ยง ต้องนำสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า หากละเลยเจ้าของมีโทษ!

จากกรณีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในหลายพื้นที่ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้วหลายรายด้วยกันนั้น เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ว่า สถานการณ์ของโรคในปัจจุบันไม่รุนแรงเท่าปี 2559 และ 2560 ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจำนวนมากในขณะนี้ เป็นผลมาจากที่กรมปศุสัตว์มีการเร่งรัดสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อย่างจริงจัง

เจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ให้เกิดโรคระบาด หากเกิดโรคต้องทำให้สงบอย่างรวดเร็ว ไม่ให้แพร่กระจายไปที่อื่น ซึ่งต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยประกาศเขตโรคระบาด รัศมี 5 กม. ให้มีการสำรวจสุนัข-แมว ในรัศมี 5 กม. ให้ได้ 100% และดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ 100% สั่งกักสัตว์ที่มีเจ้าของห้ามออกนอกบริเวณบ้าน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หากพบสัตว์เป็นโรคหรือสัตว์สัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าเป็นโรค เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการทำลายสัตว์ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 มีนาคม 2561 มีจังหวัดประกาศพื้นที่เขตโรคระบาดชั่วคราว 37 จังหวัด และขณะนี้คงเหลือประกาศ 26 จังหวัด ซึ่งบางจังหวัดมีเพียง 1 จุด บางจังหวัดมีเพียง 2-3 จุด (1 จุด มีรัศมี 5 กม.) โดยที่จังหวัดที่มีประกาศ 1 จุด มีจำนวน 8 จังหวัด จังหวัดที่มีประกาศ 2 จุด มีจำนวน 11 จังหวัด จังหวัดที่มีประกาศ 3 จุด มีจำนวน 3 จังหวัด และจังหวัดที่มีประกาศมากกว่า 3 จุด มีจำนวน 4 จังหวัด ซึ่งประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ โดยไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้นอีก

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในปีนี้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งงบประมาณ 311 ล้านบาท เป็นค่าวัคซีน พร้อมอุปกรณ์ และงบประมาณ 60 ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการสำรวจสัตว์สุนัข-แมว ปีละ 2 ครั้ง ส่วนกรมปศุสัตว์จัดซื้อวัคซีน 1 ล้านโด๊ส เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมโรคในพื้นที่เกิดโรคและจุดเสี่ยง และที่สำคัญ ประชาชนหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยง สามารถพาสุนัขและแมวไปที่สถานพยาบาลสัตว์ได้ ซึ่งทั้งประเทศมี 2,300 แห่ง และสามารถฉีดวัคซีนได้ 700,000 ตัว/ปี

ด้าน นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ยอมรับเรื่องพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดเป็นเรื่องใหญ่ มันควรเป็นวาระแห่งชาติช่วงกันดูแล เพราะงบประมาณที่รัฐบาลจะลงไปฉีดวัคซีนให้หมด แมว เชื่อว่าไม่พอเพียง อาทิ กรุงเทพฯ มีหมา จรจัดประมาณ 1 ล้านตัว มีงบประมาณ 4 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีน ซึ่งจะเพียงพอสำหรับการฉีดหมาจรจัดประมาณ 2 แสนตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือ 8 แสนกว่าตัวนั้น งบประมาณไม่เพียงพอ

ดังนั้น ต้องอาศัยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ให้เจ้าของหมา หรือ แมว ให้นำแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เจ้าของต้องออกค่าใช้จ่ายเองหากปล่อยปละละเลยจะมีความผิด

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์