พิจิตร ปลูกข้าว “กข 43” ลดอ้วน-แก้เบาหวาน

นายลัทธพล จันทร์ดี ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Young smart farmer) จังหวัดพิจิตร เผยว่า ได้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ในพื้นที่ 17 ไร่ สาเหตุที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 นั้น เนื่องจากข้าวดังกล่าวมีค่าดัชนีน้ำตาลในระดับปานกลาง ค่อนไปทางดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะกับผู้บริโภคที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ รวมถึงผู้ที่กำลังลดน้ำหนัก ต้องการจะลดปริมาณน้ำตาลจากข้าวและอาหารที่กินในแต่ละวัน เพราะเมื่อรับประทานอาหารน้ำตาลต่ำ (Low Glycemic Index) หรือข้าว กข 43 ร่างกายก็จะเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ช้าลง ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่วยให้เราไม่หิวง่าย

“ส่วนขั้นตอนการเพาะปลูกก็เหมือนกับการปลูกข้าวทั่วไป ต้นทุนในการผลิตต่อไร่ประมาณ 1,700 บาท เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 70 ถัง ต่อไร่ โดยจำหน่ายเป็นข้าวสารกิโลกรัมละ 35-40 บาท สำหรับข้าว กข 43 มีอายุการเก็บ 95 วัน เป็นพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้ และปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในระดับปานกลาง ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้ให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต โดยเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงทดแทนการใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และได้มีช่องทางการจำหน่ายโดยให้เกษตรกรนำข้าวมาจำหน่ายด้วยตนเอง ที่ตลาดเกษตรกรทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ โทร. (098) 750-6347”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน