ม.อ. เปิดตัวแบรนด์อัตลักษณ์สู่สากล ผนึก 5 วิทยาเขต-มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สังคม

ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า จากการวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากคนทุกกลุ่มทุกภาคของประเทศ ทำให้ได้ทราบว่า ความสนใจและการรับรู้ในบทบาทของมหาวิทยาลัย ทั้งในเชิงวิชาการและบทบาทเพื่อชุมชน ส่วนใหญ่จำกัดอยู่เพียงภูมิภาคภาคใต้ ทั้งที่ในความเป็นจริง ม.อ.มีผลงานด้านต่างๆ ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก

รองอธิการบดี ม.อ.กล่าวต่อไปว่า ความรับรู้ดังกล่าว แม้ไม่มีผลกระทบกับจำนวนนักศึกษาต่างชาติ แต่เป็นผลให้มีสัดส่วนเยาวชนไทยจากภาคอื่นมาเรียนน้อย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมองภาพมหาวิทยาลัยเป็นเพียงสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาค จึงต้องมีการสร้างระบบอัตลักษณ์ หรือแบรนด์ ของมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับสากล การรับรู้ความเข้มแข็งในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และให้ประชาคมมหาวิทยาลัยคิด มองและพูดถึงสถาบันแห่งนี้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มจากสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ภัทรกล่าวว่า ทั้งนี้ ได้ออกแบบสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากตราสัญลักษณ์เดิม มีความเป็นสากลและทันสมัยเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยเน้นที่ตัวย่อภาษาอังกฤษ PSU (พีเอสยู) เป็นหลัก และสีของมหาวิทยาลัย คือเนวี่ บลู สัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต และแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าค้นหา น่าเรียนรู้ ภายใต้ความหลากหลาย เมื่อเข้ามาศึกษาจะเกิดความมุ่งมั่น สร้างความสำเร็จเพื่อสังคมและตนเอง ได้มีโอกาสค้นพบศักยภาพของตนเองในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่ยังคงยึดมั่นในพระราชปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยแบบสัญลักษณ์ดังกล่าวจะนำไปประกอบในสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของภาพองค์กร

“สัญลักษณ์ใหม่ดังกล่าว เป็นก้าวแรกของการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัย ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของประชาคมมหาวิทยาลัยที่จะร่วมกันสร้างกิจกรรมเพื่อประกาศความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของสงขลานครินทร์ ที่ไม่จำกัดแค่รั้วมหาวิทยาลัย แต่จะเรียนรู้สังคมกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม เรียนความรู้ของอนาคต เพื่อนำไปสร้างเป็นงานวิจัย นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม รวมทั้งสร้างศักยภาพให้นำไปสร้างประโยชน์ต่างๆ ให้กับโลก” รองอธิการบดี ม.อ.กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561