ส่งเสริมโลโก้ “Thai SELECT” รุกตลาดอาหารพร้อมทาน

พาณิชย์ หนุนเพิ่มเครื่องหมาย Thai SELECT รุกตลาดอาหารพร้อมทานต่อยอดอาหารสู่ตลาดโลก ตั้งเป้ารับรอง 1,200 ราย พร้อมเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชั่นไทยซีเล็คปลายปี ’61

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กรมได้รับมอบนโยบายจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมการออกเครื่องหมายรับรองสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และผู้ผลิตอาหารไทยเพื่อการส่งออก โดยในปี 2561 ตั้งเป้าหมายที่จะขยายการรับรองเพิ่มในกลุ่มตลาดกลุ่มธุรกิจบริการ และการส่งออกอาหารพร้อมทาน เครื่องปรุงอาหารเพิ่มมากขึ้น 800 ราย จากเดิมที่มี 400 ราย และเพิ่มจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศ อีก 400 ร้าน จากปัจจุบัน 1,100 ร้านค้า

โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศเท่านั้น แต่อาจจะเป็นผู้ประกอบการชาวต่างชาติก็สามารถสมัครเข้าร่วมได้ หากผ่านเงื่อนไขสำคัญที่กำหนด เช่น ต้องประกอบธุรกิจอาหารไทยเท่านั้น และมีรสชาติของอาหารไทยเหมือนต้นฉบับ ส่วนเกณฑ์อื่นๆ เช่น พ่อครัวไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นคนไทยก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งเป็นตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอาหาร เป็นต้น จะพิจารณาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด โดยแบ่งการรับรองเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่สูงสุด 3 ดาว รองลงมาคือ 2 ดาว และ 1 ดาว

“ร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT จะได้รับความมั่นใจจากลูกค้า ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจบริการร้านอาหารไทยในต่างประเทศดียิ่งขึ้น และอาจจะนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจแฟรนไชส์ได้ด้วย”

นอกจากการเพิ่มจำนวนร้านอาหารไทยซีเล็คแล้ว กรมยังมีมาตรการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ผ่านกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้โซเชียลมีเดีย เช่น บล็อกเกอร์ด้านอาหารและร้านอาหาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวชอบค้นหาข้อมูล เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร

นายสุพพัตกล่าวว่า กรมเตรียมจัดทำแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับร้านอาหารไทยที่ได้ตรา Thai SELECT เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงข้อมูล และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยมากขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการแอปพลิเคชั่นนี้ได้ในปลายปี 2561

“ทิศทางตลาดร้านอาหารไทยยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงในตลาดหลักของธุรกิจอาหาร เช่น สหรัฐ เกาหลีใต้ อาเซียน อังกฤษ ฮ่องกง เป็นต้น แต่ยังมีโอกาสจะขยายไปยังตลาดอื่นๆ เช่น แอฟริกา อิตาลี”

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึงแผนการส่งเสริมคุณภาพร้านอาหารไทยเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งว่า ขณะนี้กรมเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเกณฑ์ผู้ประกอบการที่จะเข้าโครงการ Thai SELECT โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT ระดับพรีเมี่ยม และระดับธรรมดา พิจารณาจากรสชาติอาหาร บรรยากาศ สุขอนามัยต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้ กรมจะเชื่อมโยงร้านอาหารที่ได้รับการรับรองไปในกลุ่มนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สนามบิน ให้ได้รับข่าวสารว่าร้านอาหารไทยที่ได้ Thai SELECT เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถไปใช้บริการได้ง่าย พร้อมกับเปิดแอปพลิเคชั่นให้บริการด้านนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจร้านอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักได้อีกทางหนึ่ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561