5 เม.ย. ชมฟรี สวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.ส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีแห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในเดือนเมษายนนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดงานวันสถาปนาองค์การขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2561 พร้อมกับเปิดเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “เส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม”

นายรณรงค์ กล่าวต่อว่า โอกาสนี้ อ.ส.ส.จึงเปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนเข้ามาสัมผัสคุณค่าความงดงามของพันธุ์พืชไทยเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ (053) 841-009 และ Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน