หน่วยงานรัฐตื่น ทำ ‘บิ๊กดาต้า’ เพิ่มความสะดวก-ต่อยอดธุรกิจ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.ร่วมลงนามกับ 5 หน่วยงานรัฐ คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็นบิ๊กดาต้าของรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นข้อตกลงแรก เป็นตัวอย่างความร่วมมือในกลุ่มอื่นต่อไป ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง      5 หน่วยงานจะทำให้การให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการขอสินเชื่อจากเอสเอ็มอีแบงก์มีความสะดวก รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเริ่มจัดทำระบบบิ๊กดาต้าเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำมาใช้ยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจให้สูงขึ้น อาทิ รวบรวมข้อมูลผู้ใช้น้ำและไฟฟ้า ข้อมูลน้ำประปา ข้อมูลของ      เอสเอ็มอีแบงก์ เป็นต้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนกำหนดให้สมาชิกอาเซียนต้องจัดทำคลังข้อมูลการค้าสินค้าประกอบด้วยข้อมูลด้าน         กฎระเบียบ และกฎหมายการค้าของประเทศเผยแพร่เพื่อความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ กรมจึงจัดทำคลังข้อมูลทางการค้าไทย ผ่าน www.thailandntr.com ตั้งแต่ ปี 2557 เช่น อัตราภาษีศุลกากร มาตรการที่มิใช่ภาษี กฎว่าด้วยถิ่นกำหนดสินค้า กฎหมายและกฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออกของไทย เป็นต้น ซึ่งร่วมมือจาก 66 หน่วยงาน ภายใต้ 17 กระทรวง จัดส่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้หน่วยราชการไทยจัดทำบิ๊กดาต้า เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เพิ่มพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยและอุตสาหกรรมของประเทศ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน