“พาณิชย์” จัดงาน “มนต์เสน่ห์อีสาน เมืองแห่งผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ” 4-8 เม.ย.นี้

“พาณิชย์” จัดงาน “มนต์เสน่ห์อีสาน เมืองแห่งผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ” 4-8 เม.ย.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดช่องนำหัตถกรรมสิ่งทอให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชน สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เตรียมจะจัดงาน “มนต์เสน่ห์อีสาน เมืองแห่งผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ หรือ Esan The City of Natural Indigo Fabric” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย.2561 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอที่มีชื่อเสียงของภาคอีสาน ทั้งผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมครามธรรมชาติและผ้าย้อมสีธรรมชาติ ได้มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าว จะมีการนำหัตถกรรมสิ่งทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน มาจัดแสดงประมาณ 50 บูธ โดยมีไฮไลต์อยู่ที่ผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นผ้าย้อมที่มีจุดเด่นของภาคอีสาน โดยเฉพาะของจังหวัดสกลนคร ที่เพิ่งได้รับการยกย่องจากสภาหัตถศิลป์โลกให้เป็นนครแห่งครามธรรมชาติโลก และยังจะมีผ้าพื้นเมืองที่เป็นฝีมือของชาวอีสานมาจัดแสดง และจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจซื้อหาไปใช้ด้วย


“การจัดงานครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชน ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และยังจะทำให้กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ได้รู้จักผ้าที่มีชื่อเสียงจากภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพราะหากสินค้าที่ผลิตมีการจำหน่ายได้ ก็จะทำให้ผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในชุมชนต่างๆ มีรายได้ และทำให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้น”นายวิชัยกล่าว

นายวิชัย กล่าวว่า การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป็นนโยบายของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมมือกันขับเคลื่อน และการจัดงานที่เกิดขึ้นนี้เป็นการดำเนินการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ที่ได้เข้าไปช่วยยกระดับผ้าทออีสาน โดยได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนที่มีอยู่มากกว่า 10,000 ครัวเรือน ให้มีการพัฒนาการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ และผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดจนนำมาสู่การนำมาจัดแสดงเปิดตัวในครั้งนี้

สำหรับผลิตภัณฑ์จากผ้าทอที่ได้มีการพัฒนา ได้เข้าไปช่วยในการพัฒนาลายผ้า รวมถึงการนำผ้าทอไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก เคหะสิ่งทอ ผ้าประดับตกแต่งๆ ผ้าพันคอ เสื้อผ้าแฟชั่น เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ ผลิตมากขึ้น และยังได้เข้าไปช่วยในการสร้างตราสินค้า พัฒนาแบรนด์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วย

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์