ทุ่ม 8 พันล. พัฒนาคาบสมุทรสทิงพระ ขุด “คลองหนัง” ระบายน้ำลงอ่าวไทย

นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยขณะเดินทางลงพื้นที่ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและขยายคลอง พล.อ. อาทิตย์ กำลังเอก รวมทั้งโครงการขยายคลองหนัง ซึ่งเป็นคลองสาขาของคลอง พล.อ. อาทิตย์   ที่ช่วยระบายน้ำจากทะเลสาบสงขลาลงสู่ทะเลอ่าวไทยว่า คลอง พล.อ. อาทิตย์ เป็นคลองขุดความยาวกว่า 70 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอ ในคาบสมุทรสทิงพระ ทั้ง อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และ อำเภอสิงหนคร ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2527 หรือกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดมีการใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท ขุดลอกและขยายคลองจากเดิมกว้าง 40 เมตร ไปอีกข้างละ 15 เมตร ซึ่งหากแล้วเสร็จจะaสามารถเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำจาก 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 7 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จราวปี 2565

“ในส่วนของคลองหนังนั้นจะมีการขุดขยายคลองเพิ่มความกว้างจากเดิม 20 เมตร เป็น 40 เมตร โดยมีการจัดสรรงบประมาณทั้งโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท จะขุดลอกให้แล้วเสร็จในระยะเวลาประมาณ 2 ปี”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน