รองนายกฯ เยี่ยมชมการจำลองโครงการเพาะฟักลูกปู ของ ปตท. สผ.

เมื่อเร็วๆ นี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ขวาสุด) เยี่ยมชมนิทรรศการการเพาะฟักลูกปู ซึ่งเป็นการจำลององค์ความรู้ในการเพาะฟักลูกปู จาก “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา” ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. ให้การต้อนรับ ศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ปตท. สผ. กลุ่มออมทรัพย์ประมงพื้นบ้าน ป.ทรัพย์อนันต์ สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา (NICA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นแหล่งเพาะฟักพันธุ์และอนุบาลลูกปูก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในระยะยาว โดยมีการปล่อยลูกปูไปแล้วกว่า 500 ล้านตัว นิทรรศการการเพาะฟักลูกปูครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561” ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา