ดัชนีเชื่อมั่นรายได้ SME สูงสุดรอบ 5 ปี

นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของธนาคาร ใน   ไตรมาสแรก ปี 2561 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 ปี มาอยู่ที่ระดับ 40.2 ตั้งแต่ปลายปี 2559 ที่ระดับ 39.6 หรือเพิ่มขึ้นจากระดับ 35.5 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ปรับตัวดีขึ้นมาจากทั้งความ เชื่อมั่นด้านรายได้อยู่ที่ 49.2 สูงสุดในรอบ 5 ปี และดีขึ้นในทุกภูมิภาค ความกังวลด้านต้นทุนลดลง แต่มีความกังวลในเรื่องต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ปรับขึ้นในเดือนเมษายนนี้ ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นสูงขึ้น สอดคล้องกับสัญญาณการฟื้นตัวของเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ รายได้ภาคเกษตรที่ดีขึ้น ภาคการท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง การส่งออกสินค้าของเอสเอ็มอีที่ขยายตัว และการจ้างงานที่ทยอยปรับตัวดีขึ้น หากสามารถรักษาระดับได้ ภาวะเศรษฐกิจของเอสเอ็มอีจะมีทิศทางที่สดใสตลอดทั้งปี

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน