ราคาข้าวหอมพุ่ง-ออร์เดอร์ทะลัก หวั่นชาวนาขายเมล็ดพันธุ์เกลี้ยง

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวดีขึ้นตันละ 17,000 บาท ส่งผลให้ข้าวหอมปทุมปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตันละ 11,000-12,000 บาท เมื่อใกล้เข้าถึงฤดูเพาะปลูกเดือนพ.ค. มีเอกชนผู้จำหน่ายข้าวถุง ทั้งเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก และเกษตรกรจำนวนหลายราย ติดต่อมาทางกรมการข้าวเพื่อขอซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก โดยให้เหตุผลว่าเตรียมขยายพื้นที่เพาะปลูก เพราะผู้ซื้อในต่างประเทศสนใจข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมปทุมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวหอมมะลิทั้งปีของไทยมีประมาณ 8 ล้านตัน หรือมีพื้นที่ปลูกประมาณ 23 ล้านไร่ กรมการข้าว เตรียมเมล็ดข้าวปลูกไว้ในปี 2561 ปริมาณ 80,000 ตัน รวมข้าวทุกชนิด ซึ่งน่าจะเพียงพอ เพราะกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีแผนที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูก ยังคงพื้นที่เพาะปลูกตามแผนข้าวทั่วประเทศ แต่กรณีเอกชนต้องการขยายพื้นที่ปลูกหอมมะลิเพิ่มขึ้น เพราะอ้างว่าต่างชาติต้องการจำนวนมาก เรื่องนี้ต้องรอบคอบ เพราะหากตัดสินใจเพิ่มพื้นที่ แต่ต่างชาติลดปริมาณการซื้อออร์เดอร์จะทำให้ราคาปรับตัวลดลง ชาวนาก็จะเดือดร้อนอีก

“กระแสราคาข้าวหอมมะลิและข้าวหอมปทุมปีนี้ปรับตัวดีขึ้น มีหลายส่วนกังวลว่าชาวนาจะนำข้าวปลูก ไปขายในท้องตลาดหมดนั้น เรื่องนี้คงเป็นไปได้อยาก เพราะราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 17,000 บาท หรือกิโลกรัมละ 17 บาท แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 22-24 บาท ซึ่งไม่น่าจะทำให้ชาวนามีแรงจูงใจขายเมล็ดพันธุ์ไปหมด จนทำให้ขาดแคลน อีกอย่างเมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวสำรองไว้ 80,000 ตันเชื่อว่าน่าจะเพียงพอ กรมการข้าวยืนยันไม่มีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกในช่วงนี้แล้วราคาจะปรับตัวดีขึ้นก็ตาม ทางกรมการข้าวจะต้องดูให้รอบคอบเพราะหากมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ และหอมปทุม อาจส่งผลให้ราคาในรอบต่อไปปรับตัวลดลงก็ได้”

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สรุปผลผลิตข้าวนาปรังปี 2561 มีผลผลิตออกมากสุดประมาณ 68% ของผลผลิตทั้งหมด 8.17 ล้านตัน ระหว่างเดือนก.พ.-เม.ย. 2561 แบ่งเป็น ประมาณ 40% และจะออกประมาณเดือนเม.ย. ประมาณ 28% ของผลผลิตที่คาดการณ์ไว้ โดยผลผลิตนาปรังที่คาดการณ์ไว้มีปริมาณสูงกว่าผลผลิตข้าวนาปรังของปีก่อน ประมาณ 23.34% จากปีก่อนมีผลผลิต 6.62 ล้านตัน

แม้ผลผลิตจะสูงขึ้นแต่ไม่ได้เกินความต้องการของการบริโภค ราคาข้าว ยังคงขยับตัวต่อเนื่องโดยราคาข้าวสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนเม.ย. 2561 มีราคาอยู่ที่ 7,737 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนมี.ค. ที่ราคาเกษตรกรขายได้อยู่ที่ 7,724 บาท/ตัน แต่ราคายังต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของปีก่อนที่ขายได้ประมาณ 7,905 บาท/ตันแต่สูงกว่าราคาช่วงเดียวกันปีก่อนที่ราคาอยู่ในระดับ 7,551 บาท/ตัน ซึ่งราคาต้นทุนของเกษตรกรอยู่ที่ 6,398 บาท/ตัน เป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ที่ยังไม่รวมค่าแรงงานครัวเรือน

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์